Indhold og opbygning


Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanens dele
KommuneplantillægHvorfor er planen digital?

Retsvirkninger


Hvad er en kommuneplan?
Den digitale kommuneplan er kommunens overordnede fysiske plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og hvordan arealer skal anvendes.

Kommuneplanen gælder for en periode på 12 år, men senest hvert fjerde år skal Byrådet vurdere, om der er brug for at revidere eller ændre planen.

Kommuneplanens dele (se oversigt i venstre side)
Planlovens krav til kommuneplanens indhold fremgår af lovens § 11 (kapitel 4).

Herudover er kommuneplanen ledsaget af en redegørelse og miljøvurdering. Det kan du finde under 'Om kommuneplanen' i venstre side.
Kommuneplantillæg
Byrådet kan løbende udarbejde tillæg til kommuneplanen til retningslinje- og rammedelene. Tillæg til kommuneplanen vil fremover fremgå som en integreret del af planen efter at tillægget er endeligt vedtaget. Oversigt over kommuneplantillæg ses under 'Om kommuneplanen' i venstre side.

Hvorfor er planen digital?
I modsætning til tidligere planer er denne kommuneplan digital. Der er flere fordele ved digitale planer fremfor trykte papirplaner. De tre vægtigste argumenter er, at planen er opdateret, bæredygtig og nem at finde rundt i.
Hvis du har kommentarer til, hvordan kommuneplan-hjemmesiden er opbygget eller problemer med at finde den information du leder er du velkommen til at sende dine kommentarer til plan-byg@gribskov.dk (Vedr. Kommuneplan)

Papirudgave af plan og miljøvurdering kan dog ses i Borgerservice og på bibliotekerne. Dokumenterne udleveres ikke i trykt form, men du kan finde link til en printervenlig pdf-version af den samlede plan på forsiden i højre side under 'Hvis du vil...'

Retsvirkninger
Efter endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-21 kan Byrådet jf. planlovens §12, stk. 2 og 3 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse, der er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser samt mod bebyggelse og ændret anvendelse med rammebestemmelserne.

Tilbage til top