Spildevandsplan 2013 - 2017

Velkommen til spildevandsplan 2013-2017. Spildevandsplanen er Byrådets overordnede plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen.
1. Forord, indledning og resumé
2. Lovgrundlag og anden planlægning
3. Kloakeringsområder
4. Spildevandsrensning
5. Spildevand i det åbne land
6. Udledninger og recipienter
7. Dimensioneringskriterier for kloaksystemer
8. Kommunens administrative praksis
9. Tids- og investeringsplan
10. Ejendomme der påvirkes af spildevandsplanen
11. Revision af spildevandsplanen
12. Litteraturliste
13. Miljøvurdering
14. Bilag
15. Tillæg til spildevandsplanen

Du kan se her hvad der gælder for din ejendom her

Bilag ligger i kapitel 14 som selvstændige pdf-filer

File Attachment Icon
Spildevandsplan 2013 2017.pdf