11. Revision af spildevandsplanen

Nærværende spildevandsplan er gældende fra 2013 til 2017. Byrådet skal ifølge spildevandsbekendtgørelsen ajourføre spildevandsplanen. Bekendtgørelsen og loven indeholder ikke bestemmelser om tidspunkt for planens generelle revision.

Med vedtagelse af ny kommuneplan eller andre sektorplaner vil byrådet vurdere, om ændringer i planerne har konsekvenser for spildevandsplanen. Ved revisioner vil det blive sikret, at spildevandsplanen ikke strider imod gældende lovgivning – kommuneplan, lokalplaner og vandplaner.