7. Fokusområder


7.1 Fleksibilitet i energiforsyning og -forbrug
7.2 Miljøvenlig og fleksibel fjernvarme
7.3 Energirigtig og miljøvenlig varmeforsyning i småbyerne og boliger uden for fjernvarmeområderne
7.4 Energieffektivisering og bygningsrenovering
7.5 Vedvarende energi
7.6 Strategiske samarbejder

Fokusområder
Omstillingen til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere fossilfri energiproduktion kræver en strategisk tilgang til energiplanlægningen, hvor samspillet mellem energiforbrug og -forsyning og mellem energiformerne og aktørerne på området har stor betydning.
Indledningsvist er der i den strategiske energiplan udarbejdet en kortlægning af hele kommunens energiforbrug til el, varme og procesformål. Kortlægningen ser både på, hvordan energisituationen og drivhusgasudledningerne ser ud i dag, og hvordan de sandsynligvis vil udvikle sig over de kommende år, hvis der ikke tages nye initiativer.
Energiforbruget i kommunens egne bygninger udgør kun en meget lille del af det samlede energiforbrug og drivhusudledninger. Derfor kræver målsætningen om et fossilfrit energisystem, at mange aktører bidrager til at opnå dette: borgere, fællesskaber, virksomheder og forsyningsvirksomheder.
Den strategiske energiplan opsummerer herunder de fokusområder, som Gribskov Kommune skal beskæftige sig med fremadrettet for at bane vejen for det fremtidige fossilfri energisystem. Fokusområderne kæder den generelle udvikling i kommunen sammen med de politiske ønsker om en overordnet infrastruktur-akse mellem Helsinge, Græsted og Gilleleje udmøntet i Planstrategi 2012.
Samtidigt udgør fokusområderne de muligheder, som Gribskov Kommune har mulighed for at påvirke, for dermed at gøre en indsats for at nå de nationale målsætninger på klima- og energiområdet. Samtidigt er målet at sikre, at Gribskov Kommune også på langt sigt er en attraktiv kommune at bosætte sig i med en klimavenlig profil og lave energiudgifter.
Foran ligger en diskussion af, hvilke konkrete tiltag der skal arbejdes videre med inden for de udpegede hovedområder, og hvem der kan eller skal involveres