10. Ejendomme der påvirkes af spildevandsplanen

Nærværende spildevandsplan indeholder ikke detaljeret projekter. Når planlagte projekter bliver beskrevet, vil de blive offentliggjort i forbindelse med individuelle tillæg, hvor ejendomme der kan påvirkes vil fremgå.