2. Lovgrundlag og anden planlægning

Lovgrundlag og anden planlægning
2.1 Lovgrundlag
2.2 Bekendtgørelser
2.3 Kommuneplan
2.4 Vandplaner
2.5 Kommunens vandhandleplaner
2.6 Klimatilpasning
2.7 Energiplanlægning
2.8 Vandforsyningsplan
2.9 Betalingsvedtægt

I dette kapitel gennemgås det lov- og planlægningsgrundlag, som spildevandsplanen er udarbejdet efter. Hvis der ønskes en uddybning af de respektive forhold, henvises til de enkelte lovtekster, bekendtgørelser og planer.