Bag kommuneplanen


Om kommuneplanen - her kan du læse mere om, hvad en kommuneplan er, planens retsvirkninger m.m.

Hvordan er planen blevet til - her kan du læse mere om planens udarbejdelse.

ENDELIGE DOKUMENTER
Kommuneplan 2013-25 er udarbejdet som en digital plan. Den er dog også lavet i pdf-udgave, som du finder nedenfor. Ud over selve kommuneplanen er udarbejdet en Miljøvurderingsrapport og supplerende redegørelser. Disse er kun udarbejdet som pdf-udgaver og findes nedenfor.

Kommuneplan 2013-25 (vedtaget af Byrådet 16.12.2013)
Pdf-udgaven er opdelt i følgende deldokumenter;
Del 1 Hovedstruktur og retningslinjer
Del 2 Rammer for lokalplanlægning

Miljøvurdering
Miljøvurderingsrapport, juni 2013.
Sammenfattende redegørelse, december 2013.

Supplerende redegørelser/bilag til Kommuneplan 2013-25
Planens forudsætninger. Redegørelse til Kommuneplan 2013-25. December 2013.
Drikkevandsinteresser. Redegørelse til Kommuneplan 2013-25. December 2013.
Kortlægning for klimatilpasning. Redegørelse til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-25. December 2014.

Tillæg til Kommuneplan 2013-25
Tillæg nr. 01 til Kommuneplan 2013-25 om klimatilpasning. December 2014.
Tillæg nr. 02 til Kommuneplan 2013-25 for et område til blandet bolig og erhverv. December 2014.
Tillæg nr. 03 til Kommuneplan 2013-25. August 2015.
Tillæg nr. 04 til Kommuneplan 2013-25 for Nordsjællands Fuglepark. Marts 2016.
Tillæg nr. 05 til Kommuneplan 2013-25 for Græsteds stationsområde. Marts 2016.
Tillæg nr. 07 til Kommuneplan 2013-25 for ny skole i Gilleleje. April 2017
Tillæg nr. 08 til Kommuneplan 2013-25 for centerområde i Esbønderup. April 2017.
Tillæg nr. 09 til Kommuneplan 2013-25 for Erhversområdet Tofte. (forslag)

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-25 for boligområde i Vejby Nordvest. (forslag)

Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-25 for kolonihaver i Nejlinge. (forslag)
Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-25 for plejecenter og boliger ved Bavne Ager i Gilleleje. (forslag)

Tillæg til Kommuneplan 2013-25 vil blive tilføjet her som pdf-udgaver efterhånden som de udarbejdes.
Endeligt vedtagne tillæg indarbejdes endvidere løbende i den digitale udgave, så den altid er opdateret.

DOKUMENTER FRA UDARBEJDELSEN AF PLANEN
Forslag til Kommuneplan 2013-25 (godkendt af Byrådet 17.06.2013)
En samlet pdf-udgave af planforslaget kan ses her

Fra forslag til endelig plan
Hvidbog - fra forslag til endelig plan, December 2013.

Ændringer i forhold til den tidligere kommuneplan
Pjece - Se pjecen der kort fortæller om det nye i forslag til Kommuneplan 2013-25 her.
Notat om ændringer. Redegørelse til forslag til Kommuneplan 2013-25. Juni 2013.

Mindretalsudtalelse - Der foreligger mindretalsudtalelse fra Venstre og Dansk Folkeparti i forbindelse med Byrådets godkendelse til offentlig fremlæggelse.