Indsatser

Uheldsanalysen peger på en række problemstillinger, hvor der er størst potentiale i at opnå en effekt for trafiksikkerheden i Gribskov Kommune. De belyste problemer er enten specifikke for lokalitetstyper, trafikanttyper eller generel adfærdsrelateret.
Der er udpeget følgende indsatsområder, som hver især indeholder enten adfærdspåvirkende aktiviteter eller anlægsaktiviteter, der kan påvirke henholdsvis ulykker og utryghed.

Indsatsområde
Effekt på ulykker
Effekt på utryghed
Udbedring af sorte pletter og strækninger
X
(X)
Sikker og tryg trafik omkring skolerne
(X)
X
Lokalt forum for trafiksikkerhed
X
X
Unge
X
Spiritus
X
Hastighed lokalt og generelt
X
X
Bedre bus
(X)
X

Indsatsområderne er beskrevet nærmere herunder:
Fart
Sprit
Unge bilister
Lokalt forum for trafiksikkerhed?
Bedre bus?