5. Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land
5.1 Forbedret spildevandsrensning i det åbne land
5.2 Status og plan for spildevand i det åbne land

I spildevandsplanen refererer det åbne land til de områder, der ligger udenfor offentlig kloak. Det omfatter både almindelige landejendomme og ejendomme i sommerhusområder.


Spildevand fra ejendomme i disse områder udledes via private spildevandsanlæg, såsom nedsivningsanlæg og minirenseanlæg. I Gribskov Kommune findes et stort antal ejendomme med private spildevandsanlæg, f.eks. nedsivningsanlæg og minirenseanlæg.

Fælles for disse er, at ejendommene er omfattet af den obligatoriske tømningsordning og betalingsvedtægt

Ejer af de private anlæg er selv forpligtet til at vedligeholde og drive anlæggene. Derfor betales der ikke vandafledningsbidrag til kloakforsyningen. Der betales dog en afgift på ledningsført vand til staten.

Alle ændringer eller udvidelser samt nyetablering af private spildevandsanlæg vil blive behandlet efter miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 - Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Alle private spildevandsanlæg skal leve op til lovgivningens krav. Hvis de ikke gør det, kan kommune stille krav om forbedret spildevandsrensningen. Se afsnit Forbedret spildevandsrensning i det åbne land.