Kommuneplantillæg

Byrådet kan løbende udarbejde tillæg til kommuneplanen. Behovet for tillæg opstår i de fleste tilfælde i forbindelse med en lokalplan der forudsætter et kommuneplantillæg eller når gennemførsel af et givet projekt forudsætter VVM-tillæg. Tillæg til kommuneplanen vil fremover fremgå som en integreret del af planen efter at tillægget er endeligt vedtaget.
Her ser du en oversigt over vedtagne kommuneplantillæg og forslag til kommuneplantillæg.