RetningslinjerDu kan søge information om retningslinjer via temaerne nedenfor eller du kan søge på Hvad gælder for mig.Bebyggede områder
1.1 Byområder
1.2 Boliger
1.3 Erhverv
1.4 Detailhandel
1.5 Offentlige formål
1.6 Landsbyer
1.7 Sommerhusområder
1.8 Kolonihaver

Natur, landskab, kulturhistorie og klimatilpasning
2.1 Natur
2.2 Landskab
2.3 Kulturhistoriske bevaringsværdier
2.4 Geologi
2.5 Lavbundsarealer
2.6 Klimatilpasning
2.7 Kystområdet

Jordbrug, turisme og friluftsliv
3.1 Landbrug
3.2 Skovrejsning
3.3 Friluftsområder
3.4 Friluftsanlæg
3.5 Rekreativt rutenet
3.6 Rekreativ anvendelse af vandløb, søer og kystvande

Trafik og tekniske anlæg
4.1 Veje
4.2 Kollektiv trafik
4.3 Trafikstier
4.4 Parkeringspladser
4.5 Antennemaster
4.6 Kraftværker
4.7 Affaldsanlæg
4.8 Deponering af jord
4.9 Spildevandsanlæg
4.10 Vindmøller og anlæg til vedvarende energi
4.11 Støj
4.12 VVM-pligtige anlæg
4.13 Biogasanlæg