Printervenlig pdf-version af den samlede plan

Hvis du vil printe enkelte dele af planen, er det lettest at åbne den side du gerne vil printe og vælg 'Printervenlig' øverst på siden.
Den samlede kommuneplan i PDF (det øverste dokument) er et stort dokument på ca. 850 sider, som det kan det tage lang tid at åbne.
Det kan derfor være en god idé at udskrive de mindre del-dokumenter, som ikke fylder helt så meget. De er inddelt i 'Visioner og målsætninger', 'retningslinier', 'rammer for lokalplanlægning'. Disse tre dokumenter giver tilsammen den samlede kommuneplan sammen med vedtagne kommuneplantillæg.

Hele planen er samlet til én pdf, den kan hentes her >> kom_plan2009_21.pdf 25,7 MB

Del-dokumenter:
Kommuneplantillæg kan findes her (indgår ikke i de øvrige pdf-versioner)