6. Udledninger og recipienter Tilbage til Spildevandsplan 2013 - 2017

Gå til hovedmenu


6. Udledninger og recipienter

Har 5 underdokumenter:

Åben dokumentet 6.1 Udledninger fra renseanlæg

Åben dokumentet 6.3 Vandløb og søer

Åben dokumentet 6.2 Regnvandsbetingede udløb

Åben dokumentet 6.4 Kystnære områder, badeområder og vandkvalitet

Åben dokumentet 6.5 Strategi for prioritering af indsatser ved udløb


Tilbage til Spildevandsplan 2013 - 2017

Gå til hovedmenu