Rammerne i kommuneplanen giver mulighed for at vurdere, hvordan kommuneplanen gennem lokalplanlægningen vil påvirke bygge- og anvendelsesmulighederne i de enkelte områder. Rammerne skal dertil udgøre et fyldestgørende grundlag for vurderingen af, om indholdet i en lokalplan er i overenstemmelse med kommuneplanen. Hvis der ikke er angivet andet i rammebestemmelserne, administreres der i henhold til gældende bygningsreglement.