Kommuneplanens retningslinjer er en konkretisering af Byrådets mål for arealanvendelsen. De udgør dermed udgangspunktet for kommunens administration i henhold til plan-, natur-, miljø-, bygge-, og vejlovgivningen (sammen med konkrete skøn, når der er pligt til at foretage sådanne efter lovgivningen). Retningslinjer er bindende for Byrådet, som skal virke for kommuneplanens gennemførelse. Retningslinjer fastlægger rammer for den fremtidige planlægning, og fortrænger således ikke allerede gældende lokalplaner, fredninger og lignende, der har retsvirkning for den enkelte ejendom.


Retningslinjerne er for hvert emne ledsaget af en redegørelse, der dels beskriver baggrunden for retningslinjernes udformning, dels kan bidrage til fortolkning af retningslinjerne.