Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
VELKOMST
På vegne af Gribskov Byråd (2010-2013) er vi glade for, at kunne byde dig velkommen til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune.

I planen kan du læse om, hvordan vi ønsker, at kommunen og de enkelte områder skal udvikles fremover, og hvordan de forskellige arealer i by og land må bruges og bebygges. Planen viser også, hvordan vi vil passe på vores smukke natur, landskab og kulturhistorie og tage højde for klimaændringer.

Planen er kulminationen af Byrådets planarbejde i 2010-2013, og bygger på Planstrategi 2012, som indeholder vores overordnede strategi med visioner og mål for kommunens udvikling.

Med Kommuneplan 2013-25 tages udgangspunkt i de overordnede mål fra Planstrategi 2012 og på Byrådets løbende fokus på vækst, klima og bæredygtighed. Vi skaber med planen gode rammer for at kommunen forbliver og fortsat udvikles som en attraktiv, grøn kommune i hovedstadsområdet for borgere, virksomheder og gæster.

I planen fastholdes det eksisterende bymønster som en vigtig brik i Hovedstrukturen. Vi konkretiserer nu yderligere en nord-sydgående infrastrukturakse mellem de tre største byer. Og så lægger vi op til at styrke de blå og grønne kvaliteter i kommunen. Vi tager også fat på, hvordan vi tager højde for klimaændringer.

Konkret bliver det lettere at bruge vedvarende energi, byerne skal fremover udvikle sig tættere og mere levende, rammerne for de største erhvervsområder opdateres, vi udpeger arealer til pendlerparkering og biogasanlæg, og flytter et enkelt boligudlæg omkring Vejby-Tisvildeområdet. Alt i alt en plan, der har mere fokus på klima og bæredygtighed.

Planforslaget har været fremlagt i offentlig høring hen over sommeren 2013, og i den forbindelse har vi modtaget en lang række konstruktive idéer og kommentarer.

Det har betydet, at vi har justeret planen i forbindelse med den endelige vedtagelse den 16. december 2013. Blandt andet har vi valgt at fokusere på ét område til et eventuelt fremtidigt biogasanlæg, nemlig området ved Høbjerg øst for Helsinge. Vi har skærpet fokus på udviklingsmuligheder for hestesektoren og for erhverv og byggeri i landområdet. Du kan læse mere om høringssvar og ændringer her.

Vi er meget glade for den spændende og givende dialog, der har været omkring planens indhold under udarbejdelsen og det store engagement mange har vist for den nye kommuneplan. Og vi håber at I alle, borgere, virksomheder, organisationer og andre centrale spillere, vil bidrage ligeså positivt i det nye Byråds arbejde for at realisere planen.

God læselyst

Jan Ferdinandsen
Borgmester

og

Børge Sørensen
Formand Plan- og Miljøudvalget

Kommuneplan 2013-25