Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
VAND 3.7

Retningslinjer

Badevand

3.7.01
Badevand skal fremstå hygiejnisk og æstetisk.


For forholdene på land, dvs. badestrandene, se afsnittene "3.2 Arealanvendelse i kystnærhedszonen" og "3.4 Friluftsanlæg".

Retningslinjerne i Regionplan 2005, kapitel 5 om grundvand, spildevand samt vandløb, søer og kystvande er gældende indtil den statslige vandplan træder i kraft.

Angående byggeri og anlæg indenfor kystnærhedszonen se i øvrigt retningslinjeafsnit 3.2 for arealanvendelse i kystnærhedszonen.

Se redegørelse for retningslinjer

tms@gribskov.dk