Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
KOLONIHAVER 1.8
BYRÅDETS MÅL - KOLONIHAVER
Der skal være tilstrækkeligt med kolonihaver i forhold til bebyggelsesforholdene og efterspørgslen.

Kort 1.8 Kolonihaver

Hent kort som pdf i A3


RETNINGSLINJER - KOLONIHAVER
1.49-13
Kolonihaveområder fremgår af Kort 1.8 Kolonihaver.

1.50-13
Nye kolonihaver planlægges som en integreret del af den lokale grønne struktur med fællesarealer og stier, som kan benyttes af offentligheden. Eksisterende kolonihaver bør inddrages tilsvarende i den lokale grønne struktur.


REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJER - KOLONIHAVER
Det er kommunens opgave at planlægge arealer til kolonihaver, så antal og placeringer er i overensstemmelse med bebyggelsesforholdene og mulighederne for at udlægge kolonihaver.

Kolonihaver defineres, jævnfør Lov om Kolonihaver (LBK nr. 790 af 21/06/2007), som alle havekolonier, hvor der er tilladelse til at opføre hus eller redskabsskur, og kolonihaver kategoriseres som henholdsvis overnatningshaver og daghaver (nyttehaver og lignende).

Kolonihaver betragtes principielt som en byfunktion og bør som sådan indpasses i byområdet, tæt ved brugerne. Retningslinjerne sigter mod, at kolonihaver i størst muligt omfang integreres i den lokale grønne struktur og at områderne åbnes for offentligheden, så de bliver til glæde for alle borgere.

Hvem gør hvad
Kommunen udlægger arealer til kolonihaveområder konkret gennem kommune- og lokalplanlægning samt landzoneadministration.

Kommuneplan 2013-25