Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
MÅLSÆTNING FOR TRAFIKSIKKERHED
Det går fremad for trafiksikkerheden i Gribskov Kommune. Både antallet af ulykker og antallet af personer, der komme til skade i trafikken er støt faldende, således at den tidligere målsætning for 2012 sandsynligvis overholdes.


Dette betyder dog ikke at det står godt til, idet antallet af personskader i trafikken pr. indbygger i kommunen er det højeste antal blandt alle kommuner i Nordsjælland. Der er derfor stadig lang vej før Gribskov Kommune kan betragtes som en kommune, hvor det går godt for trafiksikkerheden.

Gribskov Kommune har besluttet at følge Færdselssikkerhedskommissionens nye målsætning for trafiksikkerhed, der lyder:

Antallet af personskader i trafikken skal reduceres med 50 % i 2020 med udgangspunkt i niveauet i 2010.

Denne målsætning betyder konkret for Gribskov Kommune, at antallet af personskader skal reduceres fra 25,0 i 2010 til 12,5 i 2020. Hvis den hidtidige positive udviklingen fortsætter, vil Gribskov Kommune kunne overholde denne målsætning.

For at den positive udvikling kan fortsætte er der dog fortsat behov for at gøre en målrettet indsats både i forhold til at påvirke trafikkulturen og i forhold til at udbedre de lokaliteter, hvor der fortsat sker for mange ulykker.

På baggrund af kortlægningerne og analyserne har der vist sig en række temaer, hvor der især er behov for at gøre en indsats de kommende år i Gribskov Kommune.

Følgegruppen og Center for Plan, Klima og Trafik har i samarbejde udpeget en række indsatsområder, som vurderes at være de mest interessante at arbejde videre med i Gribskov Kommune set i forhold både til målene for trafiksikkerhedsplanen og til mulighederne for synergi med andre planer og projekter.

Der er udpeget følgende indsatsområder, som hver især indeholder enten adfærdspåvirkende aktiviteter eller anlægsaktiviteter, der kan påvirke henholdsvis ulykker og utryghed.

Indsatsområde
Effekt på ulykker
Effekt på utryghed
Udbedring af sorte pletter og strækninger
X
(X)
Sikker og tryg trafik omkring skolerne
(X)
X
Lokalt forum for trafiksikkerhed
X
X
Unge
X
Spiritus
X
Hastighed lokalt og generelt
X
X
Bedre bus
(X)
X