Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
ANVENDELSE
B - Boligområder

C - Centerområder
Bymidter og områder til butiksformål

D - Områder til offentlige formål
Skoler, idrætsanlæg, bibilioteker, forsyning mv.

E - Erhvervsområder
Industri, håndværksområder, blandede bolig og erhvervsområder mv.

R - Områder til rekreative formål
Grønne områder, naturområder mv.

S - Sommerhusområder

L - Landsbyer

Kommuneplan 2013-25