Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
HVORDAN ER PLANEN BLEVET TIL?
Kommuneplan 2013-25 er endeligt vedtaget af Byrådet den 16.12.2013 og offentliggjort den 30.01.2014.

Forslag til Kommuneplan 2013-25 er godkendt af Byrådet den 17. juni 2013.

Planen er udarbejdet på baggrund af kommunale planer som Planstrategi 2012, Kommuneplan 2009-21 og sektorplaner samt overordnede planer, statslige interesser og planlovens bestemmelser om kommuneplanlægning. Læs mere om planens forudsætninger her.

Politiske behandling
I forslagsfasen er planen drøftet i Plan- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg, Erhvervs- og Turismeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, se højre kolonne.

I forbindelse med planens endelige vedtagelse har Byrådet behandlet de høringssvar, der er indkommet i offentlighedsfasen, se mere i Hvidbogen.

Inddragelse og høring
Planen er udarbejdet i dialog med borgere, virksomheder, foreninger, organisationer og andre myndigheder.

Den tidlige inddragelsen er sket ved at kommuneplanemnerne er blevet forelagt på møder i kommunens dialogfora; Det Grønne Dialogforum, Gribskov Erhvervsråd, Grundejerkontaktudvalget, Dialogforum for Lokalsamfund samt Dialogforum for Kollektiv Trafik.

Endvidere er særlige interessenter inddraget for specifikke emner, for eksempel Nordsjællands Landboforening og Gribskov Landbrug angående revision af emnet landbrug samt Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre angående byudlæg ved Vejby. Der har på administrativt niveau været dialog med nabokommuner og Miljøministeriet.

Planforslaget har desuden været offentligt fremlagt i henhold til planlovens §24. Den offentlige fremlæggelse lå i perioden 27. juni til den 5. september 2013. I forbindelse med offentlighedsfasen er afholdt borgermøde om planen.Kommuneplan 2013-25