Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
SPRIT
Spiritus

Spiritus er et stort problem i Gribskov Kommune, idet der har været for høj promille hos en af parterne i 25 % af alle ulykker.

4) 85 ulykker er med sprit over promillegrænsen for en af parterne
5) 32 personskader i spritulykker
6) 1 dræbt, 13 alvorligt tilskadekomne, 18 let tilskadekomne

Selvom antallet af spritulykker har været faldende de seneste år har indsatsområdet fortsat høj prioritet fordi det kan medføre en dobbelt effekt på såvel antallet af ulykker som på sundhed og social velfærd.

Forslag til aktiviteter
Indsatser indenfor dette område udvikles og iværksættes i samarbejde med det lokale forum for trafiksikkerhed.

Forslag til kampagner kan f.eks. være en tjekliste for bilister, målrettet forskellige aldersgrupper, svarende til den tjekliste piloter skal gennemføre, før de flyver, eller særlige kampagner målrettet turister udviklet og udbredt i samarbejde med turistorganisationerne.

Herudover ønskes et mere dynamisk samarbejde med politiet omkring kontrol.