Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
FART
Hastighed Lokalt og generelt

Ulykker med høj hastighed er et betydeligt problem i Gribskov kommune. Der er skønnet for høj hastighed i 49 af de registrerede ulykker svarende til 14 % af alle ulykker. I disse ulykker er 23 personer kommet til skade. 3 blev dræbt, 10 kom alvorligt til skade og 10 kom let til skade.

Sammen med andre omstændigheder som dårlig belægning, uforudsigelig adfærd mm., er høj hastighed ofte med til at forårsage ulykker.

Der er en nøje sammenhæng mellem hastighed og ulykkesrisiko og en reduktion i gennemsnitshastigheden på 10 km/t kan medføre en reduktion i antal ulykker på godt 40 %.

Det er derfor væsentligt at bilister afpasser hastigheden efter forholdene og omgivelserne. Udover at reducere risikoen for personskader i ulykker vil en lavere hastighed reducere utrygheden for de lette trafikanter.

Den generelle indsats i forhold til hastighed omfatter kampagner, uddannelse og information.
Gribskov Kommune har gennem de seneste år gennemført midlertidige lokale kampagner bl.a. for at huske bilister på 50 km/t i byområder. Disse kampagner evalueres med henblik på videreudvikling og evt. en mere permanent udformning.

Herudover vil Gribskov Kommune fortsat deltage i relevante nationale kampagner og tilstræbe et mere dynamisk samarbejde med politiet omkring hastighedskontrol på særligt udsatte strækninger.

Forslag til aktiviteter
Evaluering og videreudvikling af lokale kampagner
Fortsat deltagelse i relevante nationale kampagner
Indsatser indenfor dette område udvikles og iværksættes i samarbejde med det lokale forum for trafiksikkerhed.

I en stor del af de særligt ulykkesbelastede lokaliteter, udpeget i uheldsanalysen, vurderes hastighed at være en medvirkende faktor. For disse lokaliteter indgår hastighedsdæmpning som en del af løsningen.