Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
LOKALT FORUM FOR TRAFIKSIKKERHED?
”Det præventive arbejde inden for trafiksikkerhedsområdet begynder allerede fra børnene er helt små. Her skabes vaner via bl.a. undervisning og voksne rollemodeller. Der skal skabes sammenhæng mellem de færdigheder, som børnene og de unge får i skolesystemet, og deres senere adfærd som voksne trafikanter på cykel, knallert, bil m.v. Det skal ske gennem et systematisk arbejde med at sikre ressourcer, ansvar og adfærdspåvirkning gennem undervisning og information.”

I trafiksikkerhedsarbejdet lægger Gribskov kommune stor vægt på samarbejde med borgere, virksomheder/institutioner, foreninger og øvrige interessenter.

Det handler om at igangsætte initiativer i samarbejde med interessenter, og i videst mulig omfang at facilitere og understøtte tiltag initieret af f.eks. institutioner eller civilsamfundet.

Trafikkultur handler om den enkeltes bevidsthed og handling - om at borgerne/brugerne får mulighed for at tage ansvar for egen og andres trafiksikkerhed og bidrager til at præge både lokalområder og det kommunale fællesskab.

Et væsentligt indsatsområde er derfor at sikre den fortsatte dialog med de mange interessenter omkring trafiksikkerhed, tryghed og trafikadfærd, som har deltaget i arbejdet med denne trafiksikkerhedsplan og som også fremover, sammen med Center for Plan, Klima og Trafik, kan være med til at udvikle nye kampagner og tiltag og udbrede viden om trafiksikkerhed og adfærd.
Konkret lægges der op til, at der dannes en følgegruppe der brænder for området, og hvorfra der kan nedsættes arbejdsgrupper i forhold til aktuelle tiltag.

Forslag til aktiviteter
Oprettelse og facilitering af et lokalt forum for trafiksikkerhed

Det lokale forum for trafiksikkerhed skal især inddrages i arbejdet med at udvikle og iværksætte indsatser overfor ulykker med unge, spiritus og hastighed, som ifølge ulykkesanalysen er tre væsentlige faktorer i ulykker i Gribskov kommune.

Center for Plan, Klima og Trafik ønsker at videreudvikle samarbejdet med ungdoms-uddannelserne, ældreorganisationerne, erhverv, SSP og køreskoler omkring information, uddannelse og kampagner.

Forslag til kampagner kan f.eks. være en tjekliste for bilister, målrettet forskellige aldersgrupper, svarende til den tjekliste piloter skal gennemføre, før de flyver, eller særlige kampagner målrettet turister udviklet og udbredt i samarbejde med turistorganisationerne.

Herudover ønskes et mere dynamisk samarbejde med politiet omkring kontrol.