Planportal
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/EB4F40FF1C0D998FC1257A7100419C3D' title=''>Kommuneplan 201Kommuneplan 2013-25 - Gribskov Kommune
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/08E87C094782BCF9C1257A8C003251D3' title=''>Hovedstruktur <Hovedstruktur
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/E08EEB56E3963AEBC1257B7F0031D7F6' title=''>Retningslinjer Retningslinjer
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/925333278486996BC1257B80003C858A' title=''>Byområder 1.1 <Byområder 1.1
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/DC40039E882613A9C1257B80003CB477' title=''>Boliger 1.2</A>Boliger 1.2
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/EFF512E7AA60EE4BC1257B80003CB476' title=''>Erhverv 1.3</A>Erhverv 1.3
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/24367FC97F7E8C1AC1257B80003CB474' title=''>Detailhandel 1.Detailhandel 1.4
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/38F1512711849CCFC1257B80003CB475' title=''>Offentlige formOffentlige formål 1.5
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/5F271E936749C672C1257B80003CB473' title=''>Landsbyer 1.6 <Landsbyer 1.6
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/E9C137D466DB5BDAC1257B80003CB478' title=''>SommerhusområdeSommerhusområder 1.7
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/302CE15F20FDEBCCC1257B80003CB479' title=''>Kolonihaver 1.8Kolonihaver 1.8
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/C4D0F06C9F14A09CC1257B80003D3ABE' title=''>Natur 2.1</A>]Natur 2.1
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/1322CCBC55580FE0C1257B80003D3ABC' title=''>Landskab 2.2</ALandskab 2.2
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/ED6BA0D9F9E6723BC1257B80003D3ABA' title=''>KulturhistoriskKulturhistoriske bevaringsværdier 2.3
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/73F8198E072EE6FDC1257B80003D3ABD' title=''>Geologi 2.4</A>Geologi 2.4
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/64F88EB1A1B38E9BC1257B80003D3ABB' title=''>LavbundsarealerLavbundsarealer 2.5
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/5E2FFC80E13990AFC1257B80003D3AC0' title=''>KlimatilpasningKlimatilpasning 2.6
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/F3F46691EC016D5EC1257B80003D3ABF' title=''>Kystområdet 2.7Kystområdet 2.7
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/4A6DC48A26B8FF58C1257B8000450FF9' title=''>Landbrug 3.1</ALandbrug 3.1
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/2EEE0C05E8F35C8BC1257B8000450FFA' title=''>Skovrejsning 3.Skovrejsning 3.2
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/3DAF3D9191637BECC1257B8000450FF6' title=''>FriluftsområderFriluftsområder 3.3
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/620E93C7727A87EFC1257B8000450FF7' title=''>Friluftsanlæg 3Friluftsanlæg 3.4
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/986ECA47F49A2CB4C1257B8000450FF8' title=''>Rekreativt ruteRekreativt rutenet 3.5
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/509A837F5F5F30B6C1257B8000450FF5' title=''>Rekreativ anvenRekreativ anvendelse af vandløb, søer og kystvande 3.6
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/075E60ED47DF22B4C1257B8000459449' title=''>Veje 4.1</A>]Veje 4.1
Kollektiv trafik 4.2
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/BFE7F75C02B99601C1257B800045944B' title=''>Trafikstier 4.3Trafikstier 4.3
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/65D7482D75FB2EC8C1257B800045944C' title=''>Parkering 4.4</Parkering 4.4
Antennemaster 4.5
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/651017A22587E44CC1257B800045944E' title=''>Kraftværker 4.6Kraftværker 4.6
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/2AB565A1DDA49FA2C1257B800045944F' title=''>Affaldsanlæg 4.Affaldsanlæg 4.7
Deponering af jord 4.8
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/276859F99ABD03EFC1257B8000459451' title=''>SpildevandsanlæSpildevandsanlæg 4.9
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/4B7A8C5B8DCC0AA9C1257B8000459452' title=''>Vindmøller og aVindmøller og anlæg til vedvarende energi 4.10
Støj 4.11
VVM-pligtige anlæg 4.12
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/916EE91EDCE99C84C1257B8000459453' title=''>Biogasanlæg 4.1Biogasanlæg 4.13
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/88BA5817A8F75A11C1257A8C00322F07' title=''>Rammer for lokaRammer for lokalplanlægning
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/5535692ED3CCA42CC1257A8C00431677' title=''>Bag kommuneplanBag kommuneplanen
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/07208BB183E2CC69C1257AD300469D7E' title=''>SpildevandsplanSpildevandsplan 2013 - 2017
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/E8FD555894254982C1257B74003D31AB' title=''>VarmeforsyningsVarmeforsyningsplan
Show details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/1B4647104C3BBEEDC1257C240037F627' title=''>Strategisk EnerStrategisk Energiplan
Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 - et fælles ansvar
Hvad gælder for mig?
Tidligere Kommuneplaner