Planportal
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/EB4F40FF1C0D998FC1257A7100419C3D' title=''>Kommuneplan 201Kommuneplan 2013-25 - Gribskov Kommune
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/08E87C094782BCF9C1257A8C003251D3' title=''>Hovedstruktur <Hovedstruktur
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/78810D0F9A217730C1257B5A006B4805' title=''>Bystruktur</A>]Bystruktur
Kort 1 Bystruktur
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/7907C5111FFE82AFC1257B5A006B4B58' title=''>Grøn og blå strGrøn og blå struktur
Kort 2 Grøn og blå struktur
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/0D70ED286D650D19C1257B5A006B4E49' title=''>Infrastruktur <Infrastruktur
Kort 3 Infrastruktur
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/E08EEB56E3963AEBC1257B7F0031D7F6' title=''>Retningslinjer Retningslinjer
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/925333278486996BC1257B80003C858A' title=''>Byområder 1.1 <Byområder 1.1
Rækkefølge for planens gennemførsel
Kort 1.1 Byområder
Retningslinjetabel 1.1 for arealudlæg til byformål
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/DC40039E882613A9C1257B80003CB477' title=''>Boliger 1.2</A>Boliger 1.2
Kort 1.2 Boliger
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/EFF512E7AA60EE4BC1257B80003CB476' title=''>Erhverv 1.3</A>Erhverv 1.3
Kort 1.3 Erhverv
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/24367FC97F7E8C1AC1257B80003CB474' title=''>Detailhandel 1.Detailhandel 1.4
Kort 1.4a Detailhandel
Kort 1.4b Detailhandelsoplande
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/38F1512711849CCFC1257B80003CB475' title=''>Offentlige formOffentlige formål 1.5
Kort 1.5 Offentlige formål
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/5F271E936749C672C1257B80003CB473' title=''>Landsbyer 1.6 <Landsbyer 1.6
Definerede landsbyer i Gribskov Kommune
FOKUS-modellen
Kort 1.6 Landsbyer
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/E9C137D466DB5BDAC1257B80003CB478' title=''>SommerhusområdeSommerhusområder 1.7
Kort 1.7 Sommerhusområder
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/302CE15F20FDEBCCC1257B80003CB479' title=''>Kolonihaver 1.8Kolonihaver 1.8
Kort 1.8 Kolonihaver
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/C4D0F06C9F14A09CC1257B80003D3ABE' title=''>Natur 2.1</A>]Natur 2.1
Kort 2.1 Natur
Definitioner for naturbeskyttelse
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/1322CCBC55580FE0C1257B80003D3ABC' title=''>Landskab 2.2</ALandskab 2.2
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/2E58B771D3E6EC2FC1257B800043F5B2' title=''>Beskrivelse af Beskrivelse af de 10 landskabelige egne
Agerlandet
Hegnet
Ådalen
Sommerlandet
Helsinge
Kysten
Gilleleje
Skovlandet
Sølandet
Søborg Sø
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/ED6BA0D9F9E6723BC1257B80003D3ABA' title=''>KulturhistoriskKulturhistoriske bevaringsværdier 2.3
Kort 2.3 kulturhistoriske bevaringsværdier
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/73F8198E072EE6FDC1257B80003D3ABD' title=''>Geologi 2.4</A>Geologi 2.4
Tisvilde
Gadevang
Kort 2.4 Geologi
Søborg Sø
Pibemølle
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/64F88EB1A1B38E9BC1257B80003D3ABB' title=''>LavbundsarealerLavbundsarealer 2.5
Kort 2.5 Lavbund
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/5E2FFC80E13990AFC1257B80003D3AC0' title=''>KlimatilpasningKlimatilpasning 2.6
Klimatilpasning 2.6 - Handleplan
Klimatilpasning 2.6 - Handleplan
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/BE13F4284191F9C6C1257DDA0037F4CA' title=''>KlimatilpasningKlimatilpasning - kort
Klimatilpasning e; Lokale værdier
Klimatilpasning c; Risikokort
Klimatilpasning b; Oversvømmelseskort
Klimatilpasning a; Indsatsområder
Klimatilpasning d; Værdikort
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/F3F46691EC016D5EC1257B80003D3ABF' title=''>Kystområdet 2.7Kystområdet 2.7
Turisme
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/4A6DC48A26B8FF58C1257B8000450FF9' title=''>Landbrug 3.1</ALandbrug 3.1
Udpegnings- og analysegrundlag til landbrug
Definitioner for landbrug
Kort 3.1 Landbrug
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/2EEE0C05E8F35C8BC1257B8000450FFA' title=''>Skovrejsning 3.Skovrejsning 3.2
Kort 3.2 Skovrejsning
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/3DAF3D9191637BECC1257B8000450FF6' title=''>FriluftsområderFriluftsområder 3.3
Kort 3.3 Friluftområder
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/620E93C7727A87EFC1257B8000450FF7' title=''>Friluftsanlæg 3Friluftsanlæg 3.4
Kort 3.4a Friluftanlæg zoner
Kort 3.4b Friluftsanlæg støjzoner
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/986ECA47F49A2CB4C1257B8000450FF8' title=''>Rekreativt ruteRekreativt rutenet 3.5
Kort 3.5 Rekreativt rutenet
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/509A837F5F5F30B6C1257B8000450FF5' title=''>Rekreativ anvenRekreativ anvendelse af vandløb, søer og kystvande 3.6
Kort 3.6 Rekreativ anvendelse af vandløb, søer og kystvande
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/075E60ED47DF22B4C1257B8000459449' title=''>Veje 4.1</A>]Veje 4.1
Kort 4.1 Veje
Kollektiv trafik 4.2
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/BFE7F75C02B99601C1257B800045944B' title=''>Trafikstier 4.3Trafikstier 4.3
Kort til trafikstier
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/65D7482D75FB2EC8C1257B800045944C' title=''>Parkering 4.4</Parkering 4.4
kort til parkering
Antennemaster 4.5
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/651017A22587E44CC1257B800045944E' title=''>Kraftværker 4.6Kraftværker 4.6
Kort 4.6 Kraftværker
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/2AB565A1DDA49FA2C1257B800045944F' title=''>Affaldsanlæg 4.Affaldsanlæg 4.7
Kort 4.7 Affaldsanlæg
Deponering af jord 4.8
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/276859F99ABD03EFC1257B8000459451' title=''>SpildevandsanlæSpildevandsanlæg 4.9
Kort 4.9 Spildevandsanlæg
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/4B7A8C5B8DCC0AA9C1257B8000459452' title=''>Vindmøller og aVindmøller og anlæg til vedvarende energi 4.10
Kort 4.10 Vindmøller og anlæg til vedvarende energi
Støj 4.11
VVM-pligtige anlæg 4.12
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/916EE91EDCE99C84C1257B8000459453' title=''>Biogasanlæg 4.1Biogasanlæg 4.13
Kort 4.13 Biogasanlæg
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/88BA5817A8F75A11C1257A8C00322F07' title=''>Rammer for lokaRammer for lokalplanlægning
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/BEE8A226DCCF20B4C1257A8C00417B7D' title='Søg efter rammebeDistrikter
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/566752E88AC45FADC1257A8C0041AB00' title=''>Helsinge</A>]Helsinge
1.C.06 Centerområde i Helsinge bymidte
1.B.15 Boligområde Ammendrup
1.B.13 Boligområde Haragergård
1.D.11 Helsinge Realskole
1.B.03 Boligområde øst for Helsinge Kirke
1.B.04 Boligområde Kongensgave
1.D.13 Efterskole ved Valby
1.B.05 Boligområde Tofte
1.R.03 Grønt område og spejderområde ved Bymosegård i Helsinge
1.D.16 Pendlerparkering Høbjerg Hegn
1.B.08 Boligområde Engerødkvarteret
1.R.04 Nyttehaver (kolonihaver) ved Nejlinge
1.B.23 Boligområde ved Idrætsvej
1.D.02 Helsinge Kirke
1.E.03 Erhvervsområde ved Skovgårdsvej i Helsinge
1.B.12 Boligområde Gl. Frederiksborgvej
1.B.20 Boligområde ved Engerødvej
1.L.02 Laugø Landsby
1.C.03 Etagebyggeri ved Nytorv i Helsinge
1.D.07 Helsingegården
1.E.05 Erhvervsområde ved Bymosevej i Helsinge
1.B.19 Boligområde Frederiksborgvej/Vognmarken
1.B.01 Boligområde Birkely
1.L.03 Nejlinge Landsby
1.B.10 Boligområde Kongensgave
1.E.04 Erhvervsområde mellem Tofte og Skærød i Helsinge
1.B.24 Boligområdet Skovgårdshave i Helsinge
1.C.05 Lokalcenter Helsinge - Tofte
1.L.01 Valby Landsby
1.B.02 Boligområde nord for Helsinge Kirke
1.B.16 Boligområde ved Nørretoftevej
1.B.21 Boligområde i Skærød
1.C.04 Centerområde ved Vestergade og Skolegade, Helsinge
1.B.22 Boligområde ved Høbjerg Hegn
1.D.03 Hotel og kursuscenter ved Bymose Hegn
1.B.25 Boligområde i Helsinge Nord
1.B.06 Boligområde Toftevangen
1.D.05 Institutionsområde ved Tofte
1.E.01 Erhvervsområde ved Rundinsvej i Helsinge
1.E.07 Erhvervsområde Ammendrup
1.B.18 Boligområde Provstemarken
1.D.17 Solvarme- og solcelleanlæg ved Ammendrup
1.B.07 Boligområde Bryderupgård
1.B.14 Boligområde Stenlandsgården
1.L.04 Høbjerg Landsby
1.C.02 Lokalcenter ved Bymosevej i Helsinge
1.D.10 Fjernvarmeværk og renseanlæg ved Ammendrup
1.R.02 Golfbane ved Pibe Mølle
1.D.15 Pendlerparkering Helsinge Nord
1.R.01 Campingplads ved Helsinge
1.B.09 Boligområde Planteskoletrekanten
1.B.11 Boligområde Bryggergården
1.D.09 Bofællesskab m.v. ved Høbjerg Hegn
1.E.02 Erhvervsområde ved Tofte i Helsinge
1.D.12 område til uddannelse, kultur og idræt i Helsinge
1.D.14 for kultur- og fritidsformål ved Skovgårdshave i Helsinge
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/BAF8035D8FD69D91C1257A8C0041C241' title=''>Gilleleje </A>]Gilleleje
2.R.10 Rekreativt område nord for Gilleleje Bibliotek
2.D.03 Området syd for Gilleleje Bibliotek
2.R.13 Feriehuse og ferie/konferencecenter vest for Gilleleje
2.R.05 Rekreativt område ved Gilbjerg Hoved
2.B.01 Boligområde i Gilleleje
2.B.06 Boligområde ved Bager Larsens Vej
2.B.09 Boligområde ved Hestehaven
2.D.10 Skole og idræt ved Parkvej i Gilleleje
2.D.05 Birkevang
2.L.01 Dragstrup Landsby
2.R.11 Rekreativt område vest for Gilleleje
2.B.11 Boligområde ved Bakkebo
2.E.04 Erhvervsområde Stæremosen Syd
2.B.16 Boligområde Vesterbrogade
2.D.08 Gilleleje Museum og Bibliotek
2.C.04 et område til centerformål i Gilleleje
2.B.18 Boligområde i Gilleleje
2.R.02 Rekreativt område øst og vest for Gilleleje Havn
2.B.15 Boligområde Kringelholm
2.S.05 Sommerhusområde ved Hulerød Kro
2.D.06 Antennemast i Gilleleje Syd
2.D.02 Rensningsanlæg ved Gilleleje
2.B.02 Boligområde Birkevang
2.R.04 Rekreativt område vest for Gilleleje
2.L.02 Søborg Landsby
2.B.08 Boligområde Ahornstien
2.R.01 To rekreative områder i Gilleleje
2.D.04 Gasværksgrunden
2.B.12 Boligområde Munkerup
2.B.21 Boligområde Gilleleje Syd 1
2.E.02 Erhvervsområde ved Stæremosen i Gilleleje
2.S.03 Sommerhusområde ved Lundebakken
2.R.09 Rekreativt område sydøst for Gilleleje
2.B.10 Boligområde Bavnehøj
2.B.14 Boligområde Bavne Ager
2.D.01 Gilleleje Skole ved Parkvej (AFLYST)
2.B.22 Boligområde Gilleleje Syd 2
2.S.04 Sommerhusområde ved Gilleleje Badehotel
2.R.12 Golfbane ved Passebækgård sydøst for Gilleleje
2.E.01 Erhvervsområde ved Gilleleje Havn
2.B.07 Boligområde Birkevang
2.R.07 Golfbane ved Ferle
2.B.03 Boligområde i Gilleleje Øst og Dronningmølle
2.R.06 Rekreativt område ved Nakkehoved, Munkerup og Dronningmølle
2.B.04 Boligområde ved Nellerupgårds Allé
2.S.02 Sommerhusområder ved Tinkerup
2.D.07 Sundhedscenter ved Østre Allé
2.D.09 Kirkegård i Gilleleje
2.C.05 Lokalcenter ved Bonderupvej/Parkvej i Gilleleje
2.B.13 Boligområde Dronningmølle
2.C.03 Centerområde Remisen ved Gilleleje Station
2.B.05 Boligområde ved Gilleleje Fiskerleje
2.S.01 Sommerhusområder ved Tinkerup, Gilleleje og Munkerup
2.R.08 Rekreativt område med turistovernatning sydøst for Gilleleje
2.B.17 Boligområde Ahornstien
2.C.01 Centerområde i Gilleleje Bymidte
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/5BD8C645432F7FC3C1257A8C0041D2C6' title=''>Græsted </A>]Græsted
3.B.03 Boligområde Breddam Nord
3.E.04 Erhvervsområde ved Græsted Station
3.D.04 Svømmehal m.m. i Græsted
3.B.09 Boligområde Græsted Syd 1
3.B.10 Boligområde Græsted Vest 1
3.E.01 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Mestervangen i Græsted
3.B.05 Boligområde ved Græsted Syd Station
3.D.07 Alme Skole
3.R.02 Rekreativt område ved Græsted Syd
3.B.02 Boligområde i Græsted
3.D.02 Institutioner ved Skovsminde
3.C.02 Centerområde ved Nygade i Græsted
3.R.01 Rekreativt område ved Gribskovhallen i Græsted
3.D.01 Græsted Skole
3.C.01 Centerområde i Græsted
3.L.01 Alme landsby
3.B.08 Boligområde Breddam Syd
3.C.03 Centerområde ved Centervejen i Græsted
3.D.05 Renseanlæg m.m. i Græsted
3.E.06 Erhvervsområde Lopholm
3.D.06 Plejecenter og ældreboliger ved Skovsminde
3.E.02 Erhvervsområde ved Dønnevælde
3.B.01 Boligområde i Græsted
3.D.03 Græsted Kirke og Præstegård
3.E.03 Erhvervsområde ved Pårup
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/33FA9BFCF185C03DC1257A8C0041E3D1' title=''>Annisse - MårumAnnisse - Mårum
4.L.01 Annisse landsby
4.S.02 Sommerhusområde ved Dalenborg
4.D.01 Skole og daginstitution i Annisse Nord
4.L.03 Ejlstrup landsby
4.D.02 Hvidekilde
4.E.03 Erhvervsområde ved Mårum
4.D.05 Genbrugsplads ved Skærød
4.B.04 Boligområde nord for Bjørnehøjskolen
4.L.02 Mårum landsby
4.B.02 Boligområde Annisse Nord
4.L.04 Kagerup landsby
4.D.04 Kagerup Renseanlæg
4.D.03 HUC - Helsinge Ungdoms Center
4.E.02 Erhvervsområde i Ejlstrup
4.B.01 Boligområde i Skærød
4.S.01 Sommerhusområde ved Bakkelandet
4.B.03 Boligområde Annisse
4.E.01 Erhvervsområde ved Skærød
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/8463B0652EC351D3C1257A8C0041F9BF' title=''>Blistrup</A>]Blistrup
5.R.06 Besøgsgård syd for Smidstrup
5.B.08 Boligområde i Udsholt
5.B.04 Boligområde i Hesselbjerg
5.D.06 Udsholt Renseanlæg
5.B.07 Boligområde ved Taarsbakken i Blistrup
5.D.05 Motorcrossbane ved Højelt
5.L.01 Kolsbæk landsby
5.B.13 Boligområde i Blistrup Nord
5.S.02 Sommerhusområde ved Smidstrup Strand
5.E.03 Erhvervsområde ved Blistrup
5.B.14 Boligområde Blistrup Midt
5.B.01 Boligområde i Blistrup
5.D.03 Materielgård ved Blistrup
5.S.01 Sommerhusområder ved Smidstrup, Udsholt og Rågeleje
5.D.01 Blistrup Skole
5.B.06 Boligområde i Blistrup
5.S.04 Sommerhusområde ved Hesselbjerg
5.R.03 Feriehjem for Sankt Lukas Stiftelsen
5.L.03 Højelt landsby
5.L.02 Udsholt landsby
5.R.09 for Nordic Park
5.B.05 Boligområde i Blistrup
5.BL.01 Bynært landområde ved Udsholt landsby
5.B.09 Boligområde ved Udsholt Strandvej
5.R.02 Rekreative områder ved Udsholt Strand
5.B.10 Boligområde i Smidstrup
5.R.08 Campingplads ved Smidstrup
5.B.03 Boligområde i Hesselbjerg
5.E.02 Erhvervsområde i Smidstrup
5.C.01 Centerområde i Smidstrup
5.C.02 Centerområde i Blistrup
5.S.03 Sommerhusområde ved Rågeleje Klit
5.R.05 Rekreative områder ved Smidstrup
5.B.02 Boligområde i Smidstrup
5.D.04 Genbrugsplads ved Højelt
5.D.02 Blistrup Kirke
5.D.07 Smidstrup Renseanlæg
5.R.07 Område langs kysten ved Udsholt Strand
5.R.01 Rekreative områder ved Rågeleje og Udsholt kyster
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/6C2ED48736DEF845C1257A8C0042101C' title=''>Esbønderup </A>Esbønderup
6.B.02 Boligområde i Dronningmølle
6.C.03 Centerområde i Esrum
6.C.04 Centerområde i Dronningmølle
6.R.05 Område langs kysten ved Dronningmølle
6.B.16 Boligområde i Dronningmølle
6.R.01 Rekreativt område ved Esrum
6.B.09 Boligområde i Dronningmølle
6.B.05 Boligområde i Esbønderup
6.L.04 Saltrup landsby
6.C.02 Centerområde i Dronningmølle
6.E.01 Erhvervsområde i Esbønderup
6.L.01 Villingerød landsby
6.E.02 Erhvervsområde i Esbønderup
6.B.18 Boligområde Kr. Esbønderup
6.B.14 Boligområde i Esbønderup
6.B.15 Boligområde i Dronningmølle
6.B.08 Boligområde i Esrum
6.D.02 Område til offentlige formål i Esbønderup
6.B.07 Boligområde i Dronningmølle
6.B.01 Boligområder i Esrum og Esbønderup
6.E.03 Erhvervsområde i Esbønderup
6.B.06 Boligområde i Esbønderup
6.D.01 Tingbakkeskolen ved Esrum
6.R.07 Rekreativt område ved Ruslandskilen (syd)
6.BL.01 Bynært landområde ved Saltrup landsby
6.B.13 Boligområde i Villingebæk
6.R.04 Ferielejligheder ved Dronningmølle
6.S.01 Sommerhusområder ved Dronningmølle og Villingebæk
6.R.03 Rekreative områder ved Dronningmølle
6.R.06 Campingplads ved Dronningmølle
6.D.05 Flygtningecenter i Gribskovlejren
6.D.04 Esrum Kloster og Møllegård
6.B.03 Boligområde i Esrum
6.B.10 Boligområde i Dronningmølle
6.R.02 Rekreativt område ved Ruslandskilen (nord)
6.C.05 Centerområde i Esbønderup
6.L.03 Haregab landsby
6.D.03 Esbønderup Sygehus
6.B.11 Boligområde i Dronningmølle
6.B.12 Boligområde i Villingebæk
6.B.04 Boligområde i Esbønderup
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/C54FFCBB17C09265C1257A8C00421DB1' title=''>Ramløse</A>]Ramløse
7.S.03 Sommerhusområde ved Ramløse Bakker
7.C.01 Centerområde i Ramløse
7.R.01 Rekreativt område ved Sølandet ved Ramløse Syd
7.D.03 Bådehavn ved Søkrogen
7.S.02 Sommerhusområde ved Bækkekrogen
7.B.06 Boligområde Toftegården
7.E.01 Blandet bolig og erhvervsområde i Ramløse
7.S.01 Sommerhusområde ved Sandet
7.B.07 Boligområde ved Søkrogvej i Ramløse
7.B.01 Boligområde i Ramløse
7.R.02 Rekreativt område ved Sølandet ved Ramløse Vest
7.D.02 Ramløsehallen
7.B.02 Boligområdet Søkrogen
7.R.03 Feriecenter ved Kongens Ø Arresøhøj
7.B.04 Boligområde Søfryd
7.B.03 Boligområde Kirsebærhaven
7.B.10 Boligområde Ramløse Øst 2
7.D.01 Skole og daginstitution i Ramløse
7.B.09 Boligområde Ramløse Øst 1
7.D.04 Møllen i Ramløse
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/9FDCCA07ECFC89E0C1257A8C0042326E' title=''>Vejby </A>]Vejby
8.D.05 Strandparkering ved Tisvilde
8.L.01 Mønge landsby
8.S.05 Sommerhusområde ved Tisvilde Hegn
8.B.13 Boligområde Vejby Nordvest
8.D.07 Vejby Kirke
8.S.06 Sommerhusområde syd for banen i Tisvilde
8.S.13 Sommerhusområde syd for Strandhøjgård
8.S.09 Sommerhusområde ved Tibirke Bakker
8.B.09 Boligområde omkring Vejby Kirke
8.C.02 Centerområde i Vejby
8.R.05 Golfbane ved Holløse
8.R.03 Campingplads ved Heatherhill
8.S.02 Sommerhusområder fra Tisvilde til Vejby
8.R.01 Rekreativt område ved Bymosen ved Tisvilde
8.L.04 Holløse landsby
8.S.04 Sommerhusområde ved Hanebjerg
8.D.06 Skole, sundhedscenter m.m. i Vejby
8.S.15 Sommerhusområdet ved det åbne land
8.S.07 Sommerhusområde syd for Godhavn i Tisvilde
8.R.02 Rekreativt område ved Heatherhill
8.S.08 Sommerhusområde ved Holløse
8.D.09 Efterskole ved Unnerup
8.D.12 Vejby Renseanlæg
8.C.01 Centerområde i Tisvilde
8.B.04 Boligområde ved Enstensvej
8.B.11 Boligområde Vejby Nord
8.D.02 Lægehus m.m. ved Holløselund
8.B.05 Boligområde nord for Møngevej
8.D.10 Tisvilde Renseanlæg
8.R.04 Campingplads ved Vejby
8.L.05 Ørby landsby
8.L.03 Tibirke landsby
8.D.01 Institution og station ved Godhavn
8.D.11 Rågemark Renseanlæg
8.B.01 Boligområde ved Lejet
8.B.03 Boligområde i Holløselund
8.D.03 Skt. Helene Skole i Tisvilde
8.S.01 Sommerhusområde ved Heatherhill
8.S.14 Sommerhusområdet ved Ørby
8.D.13 Solvarmeanlæg ved Vejby
8.B.07 Boligområde i Vejby nord for Tisvildevej
8.B.08 Boligområde syd for Vejby Skole
8.B.02 Boligområde i Tisvilde
8.S.03 Sommerhusområde ved kysten fra Tisvilde til Vejby Strand
8.D.04 Pensionisthøjskole i Tisvilde
8.D.08 Fjernvarmeværk i Vejby
8.E.01 Blandet bolig- og erhvervsområde i Vejby
8.B.06 Boligområde ved Holløsegård
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/5F3C16C0ED401B61C1257A8C00417B7E' title=''>Anvendelse </A>Anvendelse
Boligområder
Centerområder
Områder til offentlige formål
Erhvervsområder
Områder til rekreative formål
Sommerhusområder
Landsbyer
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/5535692ED3CCA42CC1257A8C00431677' title=''>Bag kommuneplanBag kommuneplanen
Velkomst
Om kommuneplanen
Hvordan er planen blevet til?
Kommuneplan 2013-25_del 1
Kommuneplan 2013-25_del 2
Miljøvurderingsrapport
Sammenfattende redegørelse
Planens forudsætninger
Drikkevandsinteresser
Hvidbog
Kortlægning Klimatilpasning
Pjece
Notat om ændringer
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/D63431C01F15A224C1257B90006FEE34' title=''>Borgermøde</A>]Borgermøde
Borgermøde - oversigt
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/E6FEAB4F0F1CDA2BC1257D0400395A0B' title=''>Tillæg til KommTillæg til Kommuneplan 2013-25
Tillæg nr. 02 for et område til blandet bolig og erhverv
Tillæg nr. 01 til Kommuneplan 2013-25 om klimatilpasning
Tillæg nr. 04 for rammeområde 6.R.08 (Nordsjællands Fuglepark)
Tillæg nr. 03 for Ørby
Tillæg nr. 05 for rammeområde 3.R.03 Græsteds stationsområde
Tillæg nr. 07 for ny skole Gilleleje
Tillæg nr. 08 for centerområde i Esbønderup
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/07208BB183E2CC69C1257AD300469D7E' title=''>SpildevandsplanSpildevandsplan 2013 - 2017
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/5A5F86DB0114B890C1257B86002627E1' title=''>1. Forord, indl1. Forord, indledning og resumé
1.1 Indledning
1.2 Resumé
1.3 Læsevejledning
1.4 Ordliste
15. Tillæg til spildevandsplanen
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/53FE1B176F411F3CC1257B87002CF8D2' title=''>2. Lovgrundlag 2. Lovgrundlag og anden planlægning
2.1 Lovgrundlag
2.2 Bekendtgørelser
2.3 Kommuneplan
2.4 Vandplaner
2.5 Kommunens vandhandleplaner
2.6 Klimatilpasning
2.7 Energiplanlægning
2.8 Vandforsyningsplan
2.9 Betalingsvedtægt
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/8185609273E8E35BC1257B87002DAE3B' title=''>3. Kloakeringso3. Kloakeringsområder
3.1 Tisvilde
3.2 Vejby Strand
3.3 Stokkebro Rågemark
3.4 Rågeleje
3.5 Udsholt
3.6 Smidstrup
3.7 Gilleleje
3.8 Munkerup
3.9 Dronningmølle
3.0 Kloakeringsformer
3.13 Annisse
3.24 Græsted
3.16 Vejby
3.15 Sandet
3.11 Kagerup
3.14 Ramløse
3.22 Helsinge
3.23 Skærød
3.25 Mårum
3.18 Blistrup
3.12 Annisse Nord
3.21 Esbønderup
3.17 Valby
3.10 Esrum
3.20 Søborg
3.19 Alme
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/88F94289E819C78CC1257B87002F3384' title=''>4. Spildevandsr4. Spildevandsrensning
4.3 Slambehandling
4.2 Strukturplan for renseanlæg
4.1 Status for renseanlæg
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/95E8FBD933337F36C1257B87002FABC8' title=''>5. Spildevand i5. Spildevand i det åbne land
5.1 Forbedret spildevandsrensning i det åbne land
5.2 Status og plan for spildevand i det åbne land
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/61CDE1F8E2D0FF6DC1257B87002FDBA3' title=''>6. Udledninger 6. Udledninger og recipienter
6.3 Vandløb og søer
6.2 Regnvandsbetingede udløb
6.4 Kystnære områder, badeområder og vandkvalitet
6.1 Udledninger fra renseanlæg
6.5 Strategi for prioritering af indsatser ved udløb
7. Dimensionering af kloaksystemer
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/F499ECFC8FFE99F9C1257B8700305FFE' title=''>8. Kommunens ad8. Kommunens administrative praksis
8.11 Vejvand
8.3 Tilslutningspligt og tilslutningsbidrag
8.1 Rettigheder og ansvar ved tilslutning til kloak
8.10 Uvedkommende vand og ulovligt tilsluttet regnvand
8.9 Udtræden af kloakforsyningen
8.8 Kloakforsyningens overtagelse af fælles privat kloakanlæg
8.7 Udmatrikulering og arealerhvervelse
8.4 Vandafledningsbidrag
8.2 Separering af fælleskloakerede ejendomme
8.6 Tømningsordning
8.5 Tilslutning af drænvand til kloaksystemet
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/86D09D2FBFE19322C1257B870030D2DD' title=''>9. Tids- og inv9. Tids- og investeringsplan
9.4 Perspektivperiode for 2018-2030
9.1 Indtægter og udgifter
9.2 Projektkatalog for 2013-2017
9.3 Kloaksystemets tilstand og fornyelse
11. Revision af spildevandsplanen
10. Ejendomme der påvirkes af spildevandsplanen
14. Bilag
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/8E757224B660C053C1257B95002B07E4' title=''>13. Miljøvurder13. Miljøvurdering
13.2 Indledning
13.4 Miljøvurdering
13.5 Beskrivelse af planen
13.7 Sammenfatning om vurdering
13.3 Plangrundlaget
13.1 Resume
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/EDC3BF9DD4211DD8C1257B95002B64D3' title=''>13.6 Miljøstatu13.6 Miljøstatus og miljøpåvirkning
13.6.8 Natura2000 områder
13.6.3 Pandehave Å
13.6.6 Søborg Kanal
13.6.5 Søborg Landkanal
13.6.7 Højbro Å
13.6.1 Askemose Å
13.6.4 Tinkerup Å
13.6.2 Bymose Å
12. Litteraturliste
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/E8FD555894254982C1257B74003D31AB' title=''>VarmeforsyningsVarmeforsyningsplan
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/2A442AA38BAF3930C1257B880024704A' title=''>1. Indledning</1. Indledning
1.1 Gribskov Kommune
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/31409E8088D125AFC1257B88002476B9' title=''>2. Helsinge</A>2. Helsinge
2.1 Varmeforsyning
2.2 Naturgasforsyning
2.3 Individuel opvarmning
2.4 Fjernvarme
2.5 Fjernvarmeudvidelser
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/ADD1C1524CAB5915C1257B8800248EEA' title=''>3. Vejby-Tisvil3. Vejby-Tisvilde
3.1 Varmeforsyning
3.2 Individuel opvarmning
3.3 Fjernvarme
3.4 Fjernvarmeudvidelser
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/2B801A3398A51C90C1257B880024B0A8' title=''>4. Græsted</A>]4. Græsted
4.1 Varmeforsyning
4.2 Individuel opvarmning
4.3 Fjernvarme
4.4 Fjernvarmeudvidelser
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/797409EA11D08F62C1257B880024CBAB' title=''>5. Gilleleje</A5. Gilleleje
5.1 Varmeforsyning
5.2 Individuel opvarmning
5.3 Fjernvarme
5.4 Fjernvarmeudvidelser
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/C8C5452A70121A96C1257B880024DF40' title=''>6. Små byer</A>6. Små byer
6.1 Gribskov Vest
6.2 Ramløse
6.3 Annisse og Annisse Nord
6.4 Blistrup
6.5 Esrum og Esbønderup
6.6 Smidstrup
6.7 Munkerup og Dronningmølle
7. Regneeksempel for et standard parcelhus
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/F1496ED6AE3E22A3C1257B880024FAB6' title=''>8. Fremtidens t8. Fremtidens trends og afgifter
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/2EDB270E64FC9550C1257B88003DA6D3' title=''>8.1 Afgifter</A8.1 Afgifter
8.1.1 Forsyningssikkerhedsafgift
8.1.2 Elvarmeafgift
9. Konklusion
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/1B4647104C3BBEEDC1257C240037F627' title=''>Strategisk EnerStrategisk Energiplan
1. Indledning
2. Energiressourcer i Gribskov Kommune
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/D1A751AE83312F15C1257C690037CBD3' title=''>3. Energiforbru3. Energiforbrug
3.1 Opvarmning
3.2. Elforbrug
3.3 Naturgasforbrug
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/4C021D637D0B0E02C1257C69003F5989' title=''>4. Energiforsyn4. Energiforsyning
4.1 El
4.2 Fjernvarme
4.3 Gasforsyning
5. Energibalance
Hide details for [<A target='_top' HREF='/gribskov/KommunePlan.nsf/0/342CC10E4C6CB402C1257C690041E4CE' title=''>7. Fokusområder7. Fokusområder
7.1 Fleksibilitet i energiforsyning og -forbrug
7.2 Miljøvenlig og fleksibel fjernvarme
7.3 Energirigtig og miljøvenlig varmeforsyning i småbyer og boliger udenfor fjernvarmeområderne
7.4 Energieffektivisering og bygningsrenovering
7.5 Vedvarende energi
7.6 Strategiske samarbejder
6. CO2 udledning fra Gribskov Kommune
8. Det næste skridt
Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 - et fælles ansvar
Hvad gælder for mig?
Tidligere Kommuneplaner