Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
4.L.01 ANNISSE LANDSBY


4.L.01Annisse landsby
AnvendelseLandsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv og aktiviteter, der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.
Der må etableres gårdbutikker i tilknytning til jordbrugserhvervet, "stalddørssalg", på max. 250 m2 brutto etageareal.
ZonestatusLandzone
GrundstørrelseMin. 1.200 m2
Bebyggelsesprocent25 for den enkelte ejendom.
Bebyggelsens omfang og udformningSe retningslinjer for Landsbyer.
BygningshøjdeMax. 1½ etage
Max. 8,5 m*

* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til landbrugserhverv, for hvilke der gælder særlige bestemmelser.
BevaringLandsbyens gadekær, grønning og stier skal bevares.

Kommuneplan 2013-25