Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
HOVEDSTRUKTUR

Hovedstrukturen angiver de overordnede mål for den fysiske udvikling og arealanvendelse i kommunen.

Med de overordnede mål sætter Byrådet retning for en helhedsorienteret, langsigtet og bæredygtig planlægning for kommunens udvikling.

Hovedstrukturen er beskrevet i følgende tre afsnit:
Bystruktur
Grøn og blå struktur
Infrastruktur


Kommuneplan 2013-25 - forslag