Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
TURISME
Byrådet er af den overbevisning, at der er et stort og uudnyttet erhvervsmæssigt potentiale for turisme i kommunen. Byrådet ønsker, at udvikle en turisme, der er til gavn for kommunen, uden at underminere hovedattraktionen natur, miljø og kystlandskabet.

Med vedtagelsen af Planstrategi 2012, satte Byrådet i Gribskov Kommune fornyet fokus på turisme, idet turisme blev et selvstændigt tema i Planstrategi 2012. Dermed har Byrådet understreget, at turisme er et vigtigt fokusområde i Gribskov Kommune, som der skal arbejdes med i de kommende år. Det er her, der er mulighed for kvalitetsløft, forbedringer og ikke mindst fortsat udvikling. En udvikling der er vigtig både for kommunes egne borgere, men også for de mange gæster, der hvert år besøger kommunen.

At turisme kommer til at spille en væsentlig rolle understreges også af, at Byrådet med budgetvedtagelsen 2013 - 2016 har oprettet en investeringspulje på 4 mill. Kroner, til at fremme turismen i Gribskov Kommune. Gribskov Kommune kan ikke løfte opgaven alene. Derfor arbejder kommunen sammen med en række væsentlige aktører på området som eksempelvis Erhverv Gribskov, lokale virksomheder, institutioner og organisationer. Der er etableret et godt samarbejde med VisitNordsjælland, der bidrager med vigtige analyser af udviklingstendenser og statistik på overnatning, omsætning, oplevelser osv. Den viden bruger vi blandt andet til at forholde os til den udfordring med "at strække sæsonen", sikre rammerne for bedre overnatningsmuligheder, bedre oplevelsesmuligheder osv.

Vi ved at turisterne kommer til Gribskov Kommune, fordi kommunen rummer enestående naturområder med søer, skov og strande. Byrådet har i Planstrategi 2012 lagt vægt på at sikre, at der er plads og let tilgængelighed til en bred vifte af oplevelser og overnatningsmuligheder. Samtidigt skal udviklingen af turistområdet ske under hensyn til de naturmæssige, kulturhistoriske og rekreative værdier. Gribskov Kommune har et ønske om, at understøtte en udvikling, der sikrer at kommunens forskellige turistområder får en tydeligere profil og identitet. Det er vigtigt at satse på at udvikle de forskellige områders stedbundne ressourcer. Det er kommunens ønske, at der fortsat skal være mulighed for at skabe rammer for udvikling og kvalitetsløft i kommunes hovedturistcenter Gilleleje samt de andre kystnære områder i kommunen. Det et blandt andet baggrunden for at der er etableret et samarbejde med Videnscenter for Kystturisme, hvor formålet er at få udviklet en samlet Masterplan for Gilleleje. I regi af Visit Nordsjælland er der etableret et samarbejde om "Udvikling af stedbundne turistkoncepter i danske feriebyer - en genfortælling af den klassiske badeferie". Både Gilleleje og Tisvildeleje indgår i projektet, som skal være med til at udvikle fælles planer for de enkelte byer, så både nuværende og fremtidige aktører og investeringsstærke partnere finder byerne værd at investere i. Projekterne har fokus på, at der skal tages udgangspunkt i de lokale, stedbundne ressourcer, eksempelvis det naturgivne; hav og strand eller de kulturskabte; bymiljø, havn og strandhoteller.

Byrådet vil således i den kommende planperiode arbejde for, at Gribskov Kommune kan udvikle og styrke sin profil som en af de førende frilufts- og turistkommuner i Danmark.

Kommuneplan 2013-25