Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
INFRASTRUKTUR
BYRÅDETS OVERORDNEDE MÅL - INFRASTRUKTUR
Der skal sikres gode sammenhænge i kommunen, der understøtter bymønsteret.

Der skal sikres gode forbindelser til omkringliggende kommuner og den regionale infrastruktur.

Udbygning af infrastrukturen skal ske ud fra en bæredygtig og helhedsorienteret tilgang.

Kort 3 Infrastruktur

Klik på kortet for at se et større kort


Infrastrukturakse
Infrastruktur som veje, kollektiv trafik, forsyningsledninger, tekniske anlæg, fiberledninger og mobilantenner og lignende skal planlægges med udgangspunkt i principperne for Gribskov Kommunes infrastrukturakse.

Aksen ligger i forlængelse af den regionale Hillerød-byfinger og løber fra Helsinge i syd over Græsted til Gilleleje i nord. Aksen kan beskrives som stammen i et grantræ. Det er her de store infrastrukturanlæg skal lokaliseres og så vidt muligt sammentænkes med andre anlæg, og til forbindelser med nabokommunerne. Ud fra stammen træder grenene, der forbinder lokalcentrene med hovedbyerne. Grenene forbinder Blistrup med Gilleleje, Esbønderup med Græsted, Ramløse med Helsinge osv. Fra grenene træder sidegrenene og derfra nålene, og på den måde bindes landsbyer, sommerhusområder og landområder op på den centrale stamme. Infrastrukturaksen er ikke et fast defineret areal, men et værktøj til strategisk planlægning af anlægsarbejder.

Infrastrukturaksen betyder at infrastruktur fokuseres der, hvor behovene er størst for borgere og erhvervsliv. Der tages hensyn til kommunens bevaringsværdier ved at infrastruktur så vidt muligt koncentreres frem for at spredes, og mulighederne for at opnå synergier mellem forskellige infrastrukturanlæg optimeres.

Byrådet ønsker at styrke forbindelserne internt i kommunen. Særlig skal vejstrækningerne mellem Græsted og Gilleleje og omkring Mårum forbedres for at styrke forbindelserne mellem de tre kommunecentre, og energiforsyningen skal optimeres. Men Byrådet har også stort fokus på at styrke den kollektive trafik og skabe attraktive alternativer til den individuelle bilisme, blandt andet ved at anlægge pendlerparkeringspladser der fremmer brug af kollektiv transport og samkørsel, og skabe et bedre sammenhængende cykelstisystem. Desuden arbejder Byrådet for en etablering af en direkte togforbindelse mellem Helsinge og Græsted.

Forbindelserne til nabokommunerne skal styrkes med særligt fokus på Hillerød/Hovedstaden og Helsingør/Helsingborgområdet. Blandt andet gennem opgradering af det statslige vejnet i form af Hillerød Motorvejen og dennes forlængelse, og ved etablering af en direkte forbindelse fra Gribskov Kommune til en ny kombineret S-togs- og lokalbanestation ved Hillerød Syd. Betjening af Gribskov Kommune med S-tog er fortsat et mål for Byrådet, men introduktionen af infrastrukturaksen betyder et øget fokus på Lokalbanens styrker og udviklingspotentialer.

Kommuneplan 2013-25 - forslag