Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.D.04 SVØMMEHAL M.M. I GRÆSTED


3.D.04Svømmehal m.m. i Græsted
AnvendelseOffentlige formål som trafikterminal, skole med tilknyttede idrætsanlæg, sportshaller og fritidsarealer.
Ingen butikker i området.
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentMax. 25 for området under ét.
Bebyggelsens omfang og udformningBebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til omgivelserne i videst muligt omfang undgås.
BygningshøjdeMax. 1½ etage
Max. 12 m, for en svømmhal dog 15 m

Kommuneplan 2013-25