Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.B.06 BOLIGOMRÅDE VED BAGER LARSENS VEJ


2.B.06Boligområde ved Bager Larsens Vej
AnvendelseBoligformål (åben-lav og tæt-lav bebyggelse) med tilhørende serviceanlæg som daginstitutioner, boliger for ældre og fælleshuse, mindre butikker og virksomheder, der uden genevirkninger kan indpasses i området.
ZonestatusByzone
GrundstørrelseMindstegrundstørrelsen fastsættes til 700 m².

På ejendomme større end 3.000 m² kan der opføres et antal boliger svarende til at nettogrundarealet pr. bolig udgør mindst 250 m².

Boligerne skal opføres helt eller delvist sammenhængende (fælles gavlmur) med lodret lejlighedsskel (tofamiliehuse eller række- og klyngehuse).
Opholds- og friarealerIngen særlige krav.
BygningshøjdeMax. 1½ etage
Max. 8,5 m

Kommuneplan 2013-25