Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.B.13 BOLIGOMRÅDE HARAGERGÅRD


1.B.13Boligområde Haragergård
AnvendelseOmråde med hovedparten af bebyggelsen som grupper af række- og dobbelthuse. Der kan opføres institutioner og lignende lokale serviceanlæg til brug for området.
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentBebyggelsesprocenten
fastsættes på baggrund af områdets karakter, bebyggelsens påvirkning af omgivelserne og behovet for parkerings- og opholdsarealer.
Bebyggelsens omfang og udformningNye boliger skal opføres som samlede
bebyggelser i form af række-, klynge-,
kæde- eller dobbelthuse.
GrundstørrelseMindstegrundstørrelsen er fastsat til 500 m² for grunde til fritliggende enfamiliehuse.

Række- og dobbelthuse kan opføres på grunde hvor der er 200 m² pr. bolig.
Opholds- og friarealerOmråder, der i udstykningsplaner er udlagt til friarealer, skal fortsat henligge som friarealer.

Der skal være fælles friarealer for de enkelte grupper af bebyggelser.

Arealerne skal udlægges og anlægges, så de ligger hensigtsmæssigt og naturligt i forhold til bebyggelsen og giver mulighed for leg og ophold.
BygningshøjdeMax. 2 etager.
HegnDer må kun anvendes faste hegn omkring boligernes nære opholdsarealer. Øvrige hegn skal være levende.

Kommuneplan 2013-25