Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
KLIMATILPASNING 2.6 - HANDLEPLAN
INDSATSER FOR INDSATSOMRÅDER - KLIMATILPASNING
I henhold til retningslinje 2.51-13T er nedenstående områder udpeget til indsatsområder. Se områdernes afgrænsning på kort 2.6 a Klimatilpasning, indsatsområder.

For hvert område er en beskrivelse af udfordringer, mulige initiativer og initiativtager. De mulige indsatser er foreløbige eksempler på hvordan udfordringerne i området kan løses. Først når der i løbet af planperioden tages fat på en nærmere planlægning af indsatsen i de enkelte områder vælges den endelige metode ud fra mere dybdegående undersøgelser, herunder af effekter i forhold til klimasikring, andre mulige synergieffekter og financieringsmuligheder.


Nr.NavnUdfordringMulige indsatser Initiativtager
Helsinge
H1Erhvervsområde Tofte, herunder MidtNord centretOverfladevand fra kloak på terræn.
MidtNord centret ligger i en lavning og er vanskelig at sikre mod oversvømmelser lokalt. Sikring af bygningen vil kræve betydeligt større afløb væk fra området hvilket ikke er muligt via den nuværende Ammendrup Å.
Følgende mulige løsninger bør undersøges nærmere;
- fremme af Ammendrup Å projektet, hvor et nyt vandløb lægges uden om byen (bl.a. i dette område) .
En løsning bør tænkes sammen med udstykning af Helsinge Nord som også skal afvande vi Ammendrup Å samt mulighed for at skabe nye naturværdier og rekreativ værdi, f.eks. ved en sti langs den nye å.
Gribskov Kommune ism
GribVand
H2Erhvervsområde Rundinsvej, herunder Rundinsvej, Kildevej og NørretoftevejOverfladevand fra kloak på terrænGribVand arbejder på tiltag, der skal sikre det fastsatte serviceniveau for området. Tiltag forventes først etableret efter 2020.
Behov for yderliggere tiltag ift ekstreme regnhændelser skal undersøges nærmere.
GribVand ism
Gribskov Kommune
H3Nordlige del af Helsinge, herunder Boagervej Overfladevand fra kloak på terrænGribvand arbejder på tiltag, der skal sikre det fastsatte serviceniveau for området. Tiltag forventes først etableret efter 2020.
Behov for yderliggere tiltag ift ekstreme regnhændelser skal undersøges nærmere.
GribVand ism
Gribskov Kommune
H4Bymidte og østlige del af HelsingeOverfladevand fra kloak på terræn Hverken Gribvand eller Gribskov Kommune er bekendt med oversvømmelser i området pt. Kræver nærmere undersøgelser.GribVand
Gilleleje
G1Gilleleje HavnOversvømmelse ved ekstreme højvandshændelser over 1.80 m vandstand fra Kattegat .Ejer (Gilleleje Havnelaug) vil blive informeret om kortlægning af risiko for oversvømmelser på havnen og kan derefter undersøge mulige løsninger.Gilleleje havn
G2Erhvervsområde StæremosenOverfladevand fra kloak på terrænFølgende mulige løsninger bør undersøges nærmere;
- udvidelse af bassinkapacitet evt. på kommunalt areal, som i forvejen ligger lavt,
- øget afledning til Søborg Kanal.
GribVand ism
Gribskov Kommune
Blistrup
B1Blistrup SkoleOverfladevand fra kloak på terræn, kortlægning viser særligt risiko på boldbane, dog i mindre omfang nær bygningerFølgende mulige løsninger bør undersøges nærmere;
- anvendelse af boldbanen som midlertidigt oversvømmelsesområde, ved tiltag der leder vandet hertil så skader på bygninger undgås.
GribVand ism
Gribskov Kommune
Sommerhusområder
S1BakkelandetOverfladevand fra kloak på terrænGribVand er i gang med at frakoble overfladevand fra kloaknettet.GribVand
S2Dronningmølle, herunder Tranevej, Sneppevej mmRegnvand fra terræn løber til de laveste punkter i området Følgende mulige løsninger bør undersøges nærmere;
- etablering af nye private vandløbssystemer til afvanding af området,
- etablering af LAR-løsninger.
Lodsejere
S3Hulerød, langs Esrum Å ved BekkasinvængetOversvømmelse ved ekstreme højvandshændelser over 1.80 m vandstand fra Kattegat .
Oversvømmelse som følge af tilsandede udløb på stranden ved hård storm fra NV.
Følgende mulige løsninger bør undersøges nærmere;
- bygge diger langs åen, der skal dog tages hensyn til at regnvand fra terræn bag diget evt. skal pumpes ud i åen,
- tilsyn af udløb ved kysten efter blæst (Gribskov Kommune).
Lodsejere
S4Munkerup StrandvejRegnvand fra terræn løber til de laveste punkter i områdetFølgende mulige løsninger bør undersøges nærmere;
- etablering af nye private vandløbssystemer til afvanding af området,
- etablering af LAR-løsninger.
Lodsejere
S5Rågeleje, langs Højbro Å ved MøllemosenRegnvand fra terræn samt vand fra Højbro å oversvømmer de vandløbsnære arealer og huse.Følgende mulige løsninger bør undersøges nærmere;
- bygge diger langs åen, der skal dog tages hensyn til at regnvand fra terræn bag diget evt. skal pumpes ud i åen,
- etablering af nye private vandløbssystemer til afvanding af området,
- etablering af LAR-løsninger
- forsinke vandet i åen før det kommer til sommerhusområdet i Rågeleje, så arealer opstrøms oversvømmes i stedet for.
Lodsejere
S6Rågeleje, langs Højbro Å ved LerbjergOversvømmelse ved ekstreme højvandshændelser over 1.80 m vandstand fra Kattegat .
Oversvømmelse som følge af tilsandede udløb på stranden ved hård storm fra NV.
Følgende mulige løsninger bør undersøges nærmere;
- bygge diger langs åen, der skal dog tages hensyn til at regnvand fra terræn bag diget evt. skal pumpes ud i åen,
- tilsyn af udløb ved kysten efter blæst (Gribskov Kommune).
Lodsejere
S7Rågeleje, omkring TuemosenRegnvand fra terræn løber til de laveste punkter i områdetFølgende mulige løsninger bør undersøges nærmere;
- etablering af nye private vandløbssystemer til afvanding af området,
- etablering af LAR-løsninger.
Lodsejere
S8Smidstrup, langs Tinkerup Å ved Birkedalen og Dalen mmRegnvand fra terræn samt vand fra Tinkerup å oversvømmer de vandløbsnære arealer / huse.Følgende mulige løsninger bør undersøges nærmere;
- bygge diger langs åen, der skal dog tages hensyn til at regnvand fra terræn bag diget evt. skal pumpes ud i åen,
- etablering af nye private vandløbssystemer til afvanding af området,
- etablering af LAR-løsninger.
Lodsejere
S9Tisvilde, ved Holløselundvej og Brydsbakken mmRegnvand fra terræn løber til de laveste punkter i områdetFølgende mulige løsninger bør undersøges nærmere;
- etablering af nye private vandløbssystemer til afvanding af området,
- etablering af LAR-løsninger.
Lodsejere
S10Villingebæk, langs Pandehave Å ved SolbakkevejRegnvand fra terræn samt vand fra Pandehave å oversvømmer de vandløbsnære arealer / huse.Følgende mulige løsninger bør undersøges nærmere;
- bygge diger langs åen, der skal dog tages hensyn til at regnvand fra terræn bag diget evt. skal pumpes ud i åen,
- etablering af nye private vandløbssystemer til afvanding af området,
- etablering af LAR-løsninger.
Lodsejere
S11Vejby Strand, langs Højbro Å ved Plovmandsvang Regnvand fra terræn samt vand fra Højbro å oversvømmer de vandløbsnære arealer / huse.Følgende mulige løsninger bør undersøges nærmere;
- bygge diger langs åen, der skal dog tages hensyn til at regnvand fra terræn bag diget evt. skal pumpes ud i åen,
- etablering af nye private vandløbssystemer til afvanding af området,
- etablering af LAR-løsninger,
- forsinke vandet i åen før det kommer til sommerhusområdet i Rågeleje, så arealer opstrøms oversvømmes i stedet for.
Lodsejere
Landområde
L1Erhverv på landet, herunder landbrug (flere udpegninger)Regnvand fra terræn løber til de laveste punkter i områdetLodsejere vil blive informeret om kortlægning af risiko for oversvømmelser på ejendommen og kan derefter undersøge mulige løsninger.Lodsejere

Kommuneplan 2013-25