Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.D.16 PENDLERPARKERING HØBJERG HEGN


1.D.16Pendlerparkering Høbjerg Hegn
AnvendelseOmrådet må anvendes til offentlige formål som station/trinbræt med tilhørende parkeringspladser og busholdepladser.
ZonestatusLandzone
Bebyggelsens omfang og udformningDer må kun være bebyggelse i begrænset omfang og kun til formål relateret til anvendelsen som station/trinbræt, herunder læskure, toiletbygninger mv.
TrafikbetjeningDer er adgang til området fra Hillerødvej.

I forbindelse med den konkrete planlægning af området skal til og frakørselsforhold arrangeres således, at det ikke er til gene for trafikken på
Hillerødvej.

I forbindelse med projektudformningen skal mulighederne for at skabe sammenhæng imellem stationen og stinettet i Høbjerg Hegn undersøges med henblik på at skabe adgang til området for gående.
MiljøOverfladevand skal søges håndteret inden for området under hensyntagen til drikkevandsinteresser.

Kommuneplan 2013-25