Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.B.10 BOLIGOMRÅDE GRÆSTED VEST 1


3.B.10Boligområde Græsted Vest 1
AnvendelseOmrådet skal anvendes til boligformål og offentlige formål som institutioner og anlæg til lokal service.
ZonestatusLandzone, fremtidig byzone
TrafikbetjeningOmrådet skal trafikbetjenes fra Dønnevældevej eller Møllebakken.
BemærkningI mindre dele af området er kortlagt risiko for oversvømmelse, jævnfør kort 2.6 a Klimatilpasning, oversvømmelseskort. Ved den fremtidige planlægning af området skal risiko for oversvømmelse vurderes nærmere, blandt andet ved undersøgelse af lokal hydrologi og jordbundsforhold. Deraf kan følge, om der kan opføres byggeri på de udsatte dele af arealet og i så fald ud fra hvilke krav, byggeriet kan opføres. Læs mere i kommuneplanens afsnit 2.6 Klimatilpasning.

Kommuneplan 2013-25