Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
6.C.02 CENTEROMRÅDE I DRONNINGMØLLE


6.C.02Centerområde i Dronningmølle
AnvendelseCenterformål som butikker, liberale erhverv, samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne.

Offentlige formål som institutioner og lignende.

Boligformål: Åben-lav, tæt-lav og etagehusbebyggelse.
ButiksstørrelserDagligvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Indenfor rammeområderne 6.C.02 og 6.C.04 må der samlet set udnyttes max. 3.000 m2 bruttoetageareal i alt til butiksformål.
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentBoligformål:
Max. 30 for den enkelte ejendom til åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Max. 45 ved etagehusbebyggelse for den enkelte ejendom.

Anden bebyggelse:
Max. 45 for den enkelte ejendom.
BygningshøjdeMax. 2 etager for etagebebygelse til udelukkende boligformål, max 1½ etage til anden bebyggelse.

Max. 8,5 m

Kommuneplan 2013-25