Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.B.09 BOLIGOMRÅDE VED HESTEHAVEN


2.B.09Boligområde ved Hestehaven
AnvendelseBoligformål (etagebebyggelse)
ZonestatusByzone
Bebyggelsesprocent45 for området under ét.
Opholds- og friarealerMindst 20% af området skal anvendes til større samlede friarealer fælles for området.
BygningshøjdeMax. 2 etager
Max. 8,5 m

Enkelte bygningsdele kan tillades opført i op til 3 etager. Ingen bygningsdele må overstige 9 meter over terræn.

Kommuneplan 2013-25