Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.D.10 SKOLE OG IDRÆT VED PARKVEJ I GILLELEJE
2.D.10Skole og idræt ved Parkvej
AnvendelseOffentlige formål, som skole, institutioner for børn og unge, institutioner for ældre, sportspladser, kursusvirksomhed m.v.
ZonestatusByzone og landzone.
Bebyggelsesprocent40 for området under ét.
Opholds- og friarealerIngen særskilte bestemmelser.
BygningshøjdeMax. 3 etager
Max. 15 m

Antennemaster kan være højere
end 15 meter.

Belysningsanlæg max. 30 m med
afskærmede armaturer.

Kommuneplan 2013-25