Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
6.L.01 VILLINGERØD LANDSBY


6.L.01Villingerød landsby
AnvendelseLandsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv og aktiviteter, der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Der må etableres gårdbutikker i tilknytning til jordbrugserhvervet, "stalddørssalg", på max. 250 m2 brutto etageareal.
ZonestatusLandzone
GrundstørrelseMin. 1.200 m2
BebyggelsesprocentMax. 25 for den enkelte ejendom
Bebyggelsens omfang og udformningSe Retningslinjer for Landsbyer.
Opholds- og friarealerLandsbyens fællesarealer skal bevares.
BygningshøjdeMax. 1½ etage
Max. 8,5 m*

* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til landbrugserhverv, for hvilke der gælder særlige bestemmelser.
BevaringLandsbyen er særlig velbevaret og vidner om en kulturhistoriske arv. Se vejledende afgrænsning af området nedenfor samt Retningslinjer for Kulturhistoriske bevaringsværdier.

Vejledende afgrænsning af områder med kulturhistorisk interesse i og omkring landsbyen

Kommuneplan 2013-25