Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
6.B.14 BOLIGOMRÅDE I ESBØNDERUP


6.B.14Boligområde i Esbønderup
AnvendelseBoligformål (åben-lav bebyggelse) samt lettere erhverv, som ikke medfører gener i forhold til omgivelserne i form af væsentlig øget trafik, røg, støj eller som på anden måde kan påføre naboejendommene gener.

Byrådet vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt et givent erhverv kan indpasses i området.
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentDen maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom fastsættes efter gældende bygningsreglement.
Bebyggelsens omfang og udformningVed til- og ombygning af eksisterende bygninger skal der tages særlige hensyn for at bevare bygningsudtryk og stilart i forhold til bygningernes oprindelige karakter og alder.
GrundstørrelseMindstegrundstørrelsen fastsættes efter gældende bygningsreglement.
Opholds- og friarealerIngen særlige krav.
BygningshøjdeMax. 1½ etage
Max. 8,5 m

Kommuneplan 2013-25