Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
6.B.15 BOLIGOMRÅDE I DRONNINGMØLLE


6.B.15Boligområde i Dronningmølle
AnvendelseBoligformål (åben-lav bebyggelse) med tilhørende serviceanlæg som daginstitutioner, boliger for ældre, fælleshuse, mindre butikker, der uden genevirkninger kan indpasses i området.
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentDen maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom fastsættes efter gældende bygningsreglement.
Bebyggelsens omfang og udformningIngen særlige krav.
GrundstørrelseMindstegrundstørrelsen er fastsat til 1.200 m².
Opholds- og friarealerDe eksisterende grønne områder skal udlægges til fælles opholdsarealer.
Områder beliggende søværts strandbyggelinien må, i medfør af Lov om naturbeskyttelse, ikke bebygges.
BygningshøjdeMax. 1½ etage
Max. 8,5 m
BemærkningLandskabelige og kulturhistoriske kvaliteter samt værdifuld vegetation skal søges bevaret.

Kommuneplan 2013-25