Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.E.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED MESTERVANGEN I GRÆSTED


3.E.01Blandet bolig og erhverv ved Mestervangen i Græsted
AnvendelseErhvervsformål som mindre butikker, industri, håndværk og lagervirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed.

Enkelte boliger i tilknytning til den enkelte virksomhed.
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentMax. 1/3 af det enkelte grundareal må bebygges.
ButiksstørrelserIButikker med særligt pladskrævende varegrupper, max. 1.500 m2 bruttoetageareal. Dog må kun én butik være op til 3.000 m2 bruttoetageareal, butikken må kun etableres under forudsætning af, at der ikke er etableret en tilsvarende butik i område 2.E.02.

Butikker med salg af egne produkter fra en virksomheds produktion, max. 200 m2 bruttoetageareal.
BemærkningBebyggelsen skal placeres således, at væsentlige genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelser undgås.

Kommuneplan 2013-25