Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.E.04 ERHVERVSOMRÅDE STÆREMOSEN SYD


2.E.04Erhvervsområde Stæremosen Syd
AnvendelseErhvervsområde
ZonestatusLandzone, fremtidig byzone
TrafikbetjeningOmrådet vejbetjenes fra Fiskerengen
Mindst tilladte miljøklasse3
Maksimalt tilladte miljøklasse4
BemærkningI dele af området er kortlagt risiko for oversvømmelse, jævnfør kort 2.6 a Klimatilpasning, oversvømmelseskort. Ved den fremtidige planlægning af området skal risiko for oversvømmelse vurderes nærmere, blandt andet ved undersøgelse af lokal hydrologi og jordbundsforhold. Deraf kan følge, om der kan opføres byggeri på de udsatte dele af arealet og i så fald ud fra hvilke krav, byggeriet kan opføres. Læs mere i kommuneplanens afsnit 2.6 Klimatilpasning.

Kommuneplan 2013-25