Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.B.20 BOLIGOMRÅDE VED ENGERØDVEJ


1.B.20Boligområde ved Engerødvej
AnvendelseOmrådet skal anvendes til helårsbeboelse i form af rækkehuse.
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentBebyggelsesprocenten er fastsat til max.30 for området.

I beregningen af bebyggelsesprocenten indgår evt. andel af fællesareal.
Bebyggelsens omfang og udformningIngen særlige krav.
GrundstørrelseIngen særlige krav til mindstegrundstørrelser.

Rækkehuse kan opføres på grunde hvor der er 390 m² pr. bolig.
Opholds- og friarealerOmråder, der i udstykningsplaner er udlagt til friarealer, skal fortsat henligge som friarealer.
BygningshøjdeMax. 1 etage
Max. 4,5 meter

Kommuneplan 2013-25