Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.E.05 ERHVERVSOMRÅDE VED BYMOSEVEJ I HELSINGE


1.E.05Erhvervsområde ved Bymosevej i Helsinge
AnvendelseErhvervsformål alene med henblik på kontorerhverv. I stueplan kan der suppleres med udstillingsvirksomhed.
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentMax 80%
Bebyggelsens omfang og udformningBebyggelsestyper: etagehuse
Bebyggelsen skal danne en ubrudt bebyggelseskant mod Bymosevej og Vognmarken for at virke som støjskærm for den bagvedliggende boligbebyggelse.
GrundstørrelseDer må ikke udstykkes grunde mindre end 1.500 m2
BygningshøjdeMax 3 etager
Bemærkning
  • Bebyggelsen skal fremstå med et varieret arkitektonisk udtryk og tillige i proportioner hamonere med det planlagte boligbyggeri mod nord 1.B.19
  • Delområdet indgår i den kommunale planlægning som et byomdannelsesområde, et område der på sigt muligvis kan udstrækkes til en større del af erhvervsområdet 1.E.01

Kommuneplan 2013-25