Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.R.02 REKREATIVT OMRÅDE ØST OG VEST FOR GILLELEJE HAVN


2.R.02Rekreativt område øst og vest for Gilleleje Havn
AnvendelseRekreativt formål, som offentligt tilgængeligt friareal.
ZonestatusBy- og landzone
Bebyggelsens omfang og udformningIngen bebyggelse udover mindre bygninger til toiletter, kiosk o.l. som er nødvendige for områdets anvendelse.

Ny bebyggelse skal opføres under hensyntagen til områdets landskabelige og kulturhistoriske kvaliteter samt til den kystnære placering.
BevaringLandskabelige og kulturhistoriske kvaliteter samt værdifuld vegetation skal søges bevaret.

Stierne i området skal bevares således, at offentligheden sikres adgang til kysten.

En del af byen er særlig velbevaret og vidner om en kulturhistoriske arv. Se vejledende afgrænsning af området nedenfor samt Retningslinjer for kulturhistoriske bevaringsværdier med tilhørende redegørelser.
BemærkningEn eventuel udvidelse af Gilleleje Havn mod vest med tilhørende bebyggelse skal fastlægges i en samlet plan for området.


Vejledende afgrænsning af det særlige kulturhistoriske byområde i byen

Kommuneplan 2013-25