Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.E.04 ERHVERVSOMRÅDE MELLEM TOFTE OG SKÆRØD I HELSINGE
1.E.04Erhvervsområde mellem Tofte og Skærød i Helsinge
AnvendelseErhvervsformål som håndværk, lettere industri og lager- og værkstedsvirksomhed, samt engroshandel. service-erhverv.

Der kan etableres detailsalg i relation til virksomheden.

Ingen boliger i området
ZonestatusBy- og landzone, fremtidig byzone
GrundstørrelseDer må ikke udstykkes grunde mindre end 2.500 m2.
MiljøMiljøklasser 1-4
BygningshøjdeSom i bygningsreglementet. Særlige bygningsdele som skorstene og ventilationsafkast kan opføres i større
højde.
NaturSkærød Sø skal bevares som rekreativt element, og adgang til og rundt om søen skal tænkes ind i den konkrete planlægning.
BemærkningDer er udarbejdet en udviklingsplan for Tofteområdet. Udviklingsplanen vil være et dialog-grundlag i forbindelse med ny planlægning.

Kommuneplan 2013-25