Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.B.24 BOLIGOMRÅDET SKOVGÅRDSHAVE I HELSINGE1.B.24Boligområdet Skovgårdshave i Helsinge
AnvendelseÅben-lav boligbebyggelse.
Tæt-lav boligbebyggelse
Mindre service-erhverv som naturligt kan indpasses i et boligområde, herunder læge- og tandlægeklinikker.
ZonestatusByzone
Bebyggelsesprocent30 % for området under ét
Bebyggelsens omfang og udformningBebyggelse må opføres i 1 etage med udnyttet tagetage.
GrundstørrelseFor grunde med åben-lav boligbebyggelse min. 600 kvadratmeter
For grunde med tæt-lav boligbebyggelse min. 100 kvadratmeter
Opholds- og friarealerOmrådets grænse til det åbne land er markeret af en række karakteristiske enkeltstående løvtræer med højtsiddende trækrone. Træerne er placeret med ca. 5-10 meters mellemrum. Fremtidig beplantning i dette område skal følge samme princip.
TrafikbetjeningOmrådet vejbetjenes fra Skovgårdsvej. En sti går fra Toftemarken i gennem området og under Skovgårdsvej.
BygningshøjdeMax 8,5 meter
BemærkningPlaner for området skal tage udgangspunkt i mellemformsplanen 'Helhedsplan Helsinge'.

Kommuneplan 2013-25