Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.C.05 LOKALCENTER HELSINGE - TOFTE


1.C.05Lokalcenter Helsinge - Tofte
AnvendelseCenterformål som detailhandel

Område til butiksformål i form af én dagligvarebutik, samt i mindre omfang andre erhvervsformål eller teknisk forsyning.
ZonestatusByzone
Bebyggelsens omfang og udformningDer må inden for området maksimalt opføres 2.000 kvadratmeter byggeri.
ButiksstørrelseDagligvarebutikker:
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Max. én dagligvarebutik inden for området.

Udvalgsvarebutikker:
Der må ikke opføres udvalgsvarebutikker inden for området.

Inden for området må der udnyttes max. 1.000 m2 bruttoetageareal i alt til butiksformål.
TrafikbetjeningOmrådet trafikbetjenes fra Skovgårdsvej.

Der skal friholdes areal i den nordlige del af området til etablering af vejadgang til erhvervsarealerne øst for Center Midt Nord.

Der skal sikres gode adgangsforhold for de forskellige trafikarter herunder gående og cyklister i forbindelse med den konkrete planlægning
BygningshøjdeMax. 8,5 m
MiljøDer skal laves en plan for udearealer, der sikrer brugere af området mod risiko for kontakt med jordforurening.
BemærkningDer er i vedtaget en udviklingsplan for Erhvervsområdet Tofte, der udgør et godt dialoggrundlag for den konkrete planlægning i det, den indeholder principper for den samlede fremtidige struktur i området.

Kommuneplan 2013-25